Behandeling bij prostaatkanker

Met de stadium-indeling en de Gleason-score schat de arts de vooruitzichten in en bepaalt hij welke behandeling(en) hij u kan adviseren.

De behandelingen bij prostaatkanker kunnen genezend, aanvullend of palliatief zijn.

Genezende behandeling bij prostaatkanker

Ongeveer 70% van de mannen bij wie prostaatkanker wordt vastgesteld, komt in aanmerking voor een behandeling die in opzet genezend is. Dit is alleen mogelijk als de ziekte beperkt is gebleven tot de prostaat. En er dus geen uitzaaiingen zijn gevonden.
U kunt de volgende behandelingen krijgen:

Sommige patiënten kunnen in aanmerking komen voor een HIFU-behandeling. Dit is echter geen standaardbehandeling. Daarom vergoeden de meeste zorgverzekeraars deze behandeling niet.

Legt de arts u de keuze van verschillende behandelingen voor? Dan betekent dit dat de kans op genezing bij alle voorgestelde behandelingen ongeveer gelijk is. Hij zal de voor- en nadelen van de behandelingen met u doornemen. Er is geen goede of foute keuze. U kunt kiezen voor de behandeling die het meest bij u als persoon past.

Adjuvante behandeling bij prostaatkanker

Een adjuvante behandeling is een aanvullende behandeling. U krijgt deze na een eerdere behandeling die in opzet genezend is.
Hormonale therapie tijdens en na uitwendige bestraling is een aanvullende behandeling bij prostaatkanker.
Het doel is om mogelijke uitzaaiingen die niet te zien zijn te bestrijden. En daarmee de kans op ziektevrije, langdurige overleving te vergroten.

Palliatieve behandelingen bij prostaatkanker

Wordt u niet meer beter, dan blijft u onder controle bij uw specialist. Of hij verwijst u naar uw huisarts. Hij houdt bij hoe uw ziekte zich ontwikkelt en welke klachten u heeft. Voor sommige klachten kunt u een palliatieve behandeling krijgen.

Een palliatieve behandeling is gericht op het remmen van de ziekte, het verminderen of voorkomen van klachten.

Een palliatieve behandeling bestrijdt vaak pijn.

Bij prostaatkanker kunnen de volgende palliatieve behandelingen worden gegeven:

 • hormonale therapie
 • aanvullende hormoontherapie met een op de androgeenreceptor gericht middel
 • chemotherapie: als de hormoontherapie niet meer werkt, of in combinatie met hormoontherapie als de ziekte bij diagnose al blijkt te zijn uitgezaaid
 • ondersteunende behandelingen:
  – behandeling bij pijn in de botten
  – behandeling bij dreigende botbreuken
  – TURP bij plasklachten
  – prednison bij gebrekkige eetlust en vermoeidheid

Naast bovenstaande behandelingen kunt u soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. Met dit medisch wetenschappelijk onderzoek toetsen artsen of een nieuwe behandeling beter is dan de standaardbehandeling.

Hulp bij het maken van keuzes

Bij prostaatkanker komt het geregeld voor dat u keuzes moet maken. Bijvoorbeeld een keuze om te opereren of te bestralen. Of een keuze tussen verschillende soorten hormonale therapie. En wat moet u besluiten als u gevraagd wordt wanneer u wilt starten met de hormonale therapie?

Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. U kunt uw vragen en overwegingen natuurlijk bespreken met uw arts. Ook kunt u in steeds meer ziekenhuizen met uw vragen terecht bij gespecialiseerd verpleegkundigen, zoals oncologieverpleegkundigen of verpleegkundig specialisten.

Mogelijk vindt u het moeilijk om over onderwerpen als castratie, erectiestoornissen, uw plas niet op kunnen houden en seksualiteit te spreken. Toch raden wij u aan dit wel te doen, omdat deze gevolgen grote invloed kunnen hebben op uw kwaliteit van leven.

Samen met uw uroloog uw behandeling kiezen? Lees hoe de keuzehulp u kan helpen.

Antwoorden op vragen over geneesmiddelen – Nieuws (magazine ProstaatKankerStichting.nl) (pdf)

Antwoorden op vragen zoals: welke geneesmiddelen verstrekt de apotheek? En wie betaalt ze?

Multidisciplinair overleg

Uw arts bespreekt uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg.

Behandelplan

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen en ze kijken naar:

 • het stadium van de ziekte
 • kenmerken van de tumor, bijvoorbeeld hoe kwaadaardige deze is
 • de plaats van de tumor
 • uw lichamelijke conditie