Gevolgen

Laatst herzien op: 24 juni 2015 Toon colofon

Leven met kanker is niet vanzelfsprekend. Kanker en de behandeling ervan hebben vaak een grotere invloed dan u kon denken. Niet alleen op uw lichaam, maar ook op uw geest. Daarom is het na de behandeling meestal niet makkelijk om weer uw gewone leven te leiden.

De gevolgen waarmee u te maken krijgt, kunnen heel verschillend zijn. Soms hebben die met de ziekte zelf te maken. Soms met de behandeling. Ook uw leeftijd en lichamelijke conditie spelen een rol.
Voorbeelden van gevolgen waarmee u te maken kunt krijgen zijn:

angst voor terugkeer van de ziekte
onzekerheid over het verdere ziektebeloop
somberheid
vermoeidheid
veranderingen in uw uiterlijk
ongewenst gewichtsverlies of gewichtstoename
veranderingen in uw relatie
een andere beleving van seksualiteit
concentratieproblemen
leren omgaan met pijn
financiële gevolgen

Chronisch

Sommige gevolgen zijn tijdelijk en verdwijnen weer na de behandeling. Andere gevolgen gaan niet over. Ook als de ziekte niet meer terugkeert, zijn ze blijvend. Dit noemen we chronische gevolgen. Een bekende chronische klacht na de behandeling is vermoeidheid.
Lichamelijke veranderingen kunnen invloed hebben op uw dagelijkse bezigheden. U kunt misschien niet alles meer doen wat u gewend was. Bijvoorbeeld op uw werk of in uw sociale contacten.
Extra ondersteuning
Verschillende zorgverleners kunnen u extra begeleiden. Zowel in als buiten het ziekenhuis. Steun van uw huisarts kan waardevol zijn. U kunt ook hulp vragen aan:

wijkverpleegkundige
gespecialiseerd verpleegkundige
maatschappelijk werker
psycholoog
geestelijk verzorger
diëtist
de arts die u heeft behandeld
arts van het pijncentrum
fysiotherapeut

Probeer iemand te vinden die ervaring heeft met de begeleiding van mensen met kanker. Er zijn speciale organisaties voor emotionele ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten.
Inloophuizen en Psycho-oncologische centra

Binnen IPSO werken inloophuizen en psycho-oncologische centra samen aan psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten.
Omgaan met kanker

Uitgebreide informatie over Omgaan met kanker op kanker.nl.