Uw partner heeft kanker…en hoe gaat het met u?

Kanker heb je niet alleen
Dit is een bekende uitspraak. Kanker is niet alleen een ingrijpende ziekte voor de persoon die erdoor wordt getroffen, maar ook voor zijn of haar naasten. De laatste jaren wordt daarom steeds meer aandacht besteed aan wat kanker voor hen betekent. Veel partners worstelen met klachten als somberheid, vermoeidheid, slaapproblemen, angst of zij hebben moeite om de ziekte van de partner te accepteren. Ondanks deze problematiek, is het aanbod aan hulp voor partners van mensen met kanker schaars.

Online cursus voor partners van kankerpatiënten
De Universiteit Twente heeft samen met het VU medisch centrum en met financiële steun van KWF Kankerbestrijding en Stichting Alpe d’HuZes, de online zelfhulpcursus ‘Houvast, voor elkaar’ ontwikkeld. Deze gratis online cursus biedt informatie en steun en helpt partners van mensen met kanker het beste te halen uit deze moeilijke tijd. Bij het maken van de cursus is nauw samengewerkt met de doelgroep. Hun behoeften, wensen en ideeën vormen dan ook de basis van de cursus ‘Houvast, voor elkaar’.

Waarom is er een onderzoek aan gekoppeld?
We geloven dat deze cursus veel steun kan bieden in deze veeleisende situatie. Omdat het om een nieuwe cursus gaat, zal in de komende tijd de effectiviteit van deze cursus onderzocht worden in een landelijk onderzoek. Hiervoor zijn wij op dit moment op zoek naar partners van kankerpatiënten die deel willen nemen aan de studie. Deelname is geheel vrijwillig, u besluit zelf of u wel of niet deel wilt nemen. Wilt u graag meer informatie of heeft u interesse om mee te doen aan het onderzoek, ga dan naar www.houvastvoorelkaar.nl.

nadine2

Foto: Arjan Reef