Over de ProstaatKankerStichting

ProstaatKankerStichting.nl is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van mannen met prostaatkanker en hun naasten.

ProstaatKankerStichting.nl is een van de 21 vrijwilligersorganisaties die zijn aangesloten bij de patiëntenbeweging Leven met kanker, die voor hun activiteiten financiële steun ontvangen van KWF Kankerbestrijding. Verder heeft ProstaatKankerStichting.nl inkomsten van donateurs en uit particuliere bijdragen en giften.

ProstaatKankerStichting.nl

Waar staan we voor?

Als je hoort dat je prostaatkanker hebt, gaat er heel wat door je heen. Zo’n uitslag roept vele vragen op en zet alles in een ander daglicht, ook voor de mensen om je heen. ProstaatKankerStichting.nl wil je in deze moeilijke en onzekere periode bijstaan.

ProstaatKankerStichting.nl is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van mannen met prostaatkanker en hun naasten. De stichting is in 1997 opgericht als Stichting Contactgroep Prostaatkanker met als doelstelling ‘het bevorderen van het lotgenotencontact, het verstrekken van informatie en voorlichting en belangenbehartiging’.

Om deze drieledige doelstelling ook in de naam uit te dragen, is vanaf eind 2011 voor de naam ProstaatKankerStichting.nl gekozen.

De organisatie is de afgelopen jaren sterk gegroeid (ruim 20% per jaar). Het bestuur heeft de ambitie om de groei van het aantal mensen dat door de organisatie bereikt en geholpen wordt, door te zetten. Deze opdracht kan zij uitvoeren vooral dankzij de ca. 60 vrijwilligers, die een actieve rol spelen in de steun aan de prostaatkankerpatiënten en hun naasten. Daarnaast verkrijgt de stichting financiële steun van het KWF en het fonds PGO.

Met andere kankerpatiëntenorganisaties, verenigd in patiëntenbeweging Leven met kanker wordt samengewerkt in het contact met zorgaanbieders op het vlak van urologie. Ook heeft ProstaatKankerStichting.nl een samenwerkingsverband met de stichting Blue Ribbon, die als doelstelling heeft bij het grote publiek, de media en de politiek aandacht te vragen voor het risico van prostaatkanker, en maakt zij deel uit van UOMO, de Europese patiëntenorganisatie voor mannen met prostaatkanker.

Wat bieden we?

De kracht van ProstaatKankerStichting.nl als patiëntenorganisatie zit in de ervaringsdeskundigheid. De stichting handelt exclusief en onafhankelijk vanuit het standpunt van de patiënt. Binnen de overheid en de gezondheidszorg wordt steeds meer van de patiënt zelf verwacht en neemt de eigen verantwoordelijkheid toe.

Met Jouw gids in prostaatkanker wil de stichting met haar ervaring, netwerk en kenniscentrum jou en je naasten op een persoonlijke manier de weg wijzen in de gezondheidszorg. De stichting kan vaak de vertaalslag maken voor jou en heeft toegang tot alle betrokkenen in dit zorggebied. In het werk van de stichting als Jouw Gids in ProstaatKanker, onderscheiden we de volgende activiteiten:

Lotgenotencontact
Informatie en voorlichting
Belangenbehartiging
Facebook

Onze missie

Lees op deze pagina wat de doelen van de ProstaatKankerStichting zijn

Meer informatie?

Mail naar secretariaat@prostaatkankerstichting.nl