ANBI status

Gift aftrekbaar

ProstaatKankerStichting.nl heeft een ANBI-status. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan onder andere een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

De stichting wordt geleid door een onbezoldigd voorzitter en bestuur die net als de 100 vrijwilligers alleen een onkostenvergoeding ontvangen. Naast het bestuur en de vrijwilligers heeft ProstaatKankerStichting.nl een betaalde beleidsmedewerker en secretaresse in dienst.

In het kader van de transparantie publiceren we onderstaande gegevens.

De naam: ProstaatKankerStichting.nl

Het RSIN/fiscaal nummer: 806961089

Contactgegevens: zie hier

Doelstelling: zie hier

De bestuurssamenstelling: zie hier

Het beleidsplan: zie hier

Het beloningsbeleidzie jaarrekening

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten:
zie jaarverslag

Een financiële verantwoording: zie jaarrekening

Statuten: zie hier