Kees van den Berg (2)

Kees van den Berg, voorzitter

voorzitter@prostaatkankerstichting.nl

Fred Fontijn (2)

Fred Fontijn, vice voorzitter

fredfontijn@prostaatkankerstichting.nl

John Slingerland (2)

John Slingerland, penningmeester

johnslingerland@prostaatkankerstichtiing.nl

Harry Boogh (2)

Harry Boogh, bestuurslid vrijwilligerszaken

harryboogh@prostaatkankerstichting.nl

Will Jansen (2)

Will Jansen, bestuurslid regiozaken

willjansen@prostaatkankerstichting.nl

Gerrit van de Merwe (2)

Gerrit van de Merwe, bestuurslid Kwaliteitszorg

gerritvandemerwe@prostaatkankerstichting.nl

Roel Feller (2)

Roel Feller, bestuurslid

roelfeller@prostaatkankerstichting.nl

Else Wolak (2)

Else Wolak, beleidsmedewerker kwaliteitszorg
elsewolak@prostaatkankerstichting.nl
Telefoon: 088 0029768

Agnes Pap

Agnes Pap, ambtelijk secretaris
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
Telefoon: 088 0029768