Publicaties patiëntenbeweging Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten

Kankeronderzoek

Informatie over kankeronderzoek vind je in de bibliotheek op kanker.nl. Ook biedt de site een actueel overzicht van de wetenschappelijke onderzoeken (trials) bij kanker in de Nederlandse ziekenhuizen.

Iedereen kent in zijn omgeving wel iemand die een langdurige ziekte of een chronische aandoening heeft. Of u hebt hier zelf mee te maken. Het is een hele klus de ziekte een plaats te geven in het dagelijks leven. Er voor zorgen dat uw ziekte past in uw leven in plaats van andersom, dat is de gedachte achter het heft in eigen hand nemen. In de zorg wordt dit laatste ook wel zelfmanagement of zelfzorg genoemd.

De kankerpatiëntenbeweging biedt ziekenhuizen Els-Borstgesprekken aan, een vorm van communicatietraining die zorgverleners en kankerpatiënten inzicht geeft in elkaars wereld. De gesprekken zijn nu een voorwaarde voor het predicaat Topzorg van zorgverzekeraar Menzis.

sep 2012

Ervaringen van (ex-)kankerpatiënten met de WIA-beoordeling

De kankerpatiëntenbeweging en uitkeringsinstantie UWV hebben een gezamenlijk rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de tevredenheid onder (ex-)kankerpatiënten over hun beoordelingsgesprek met de verzekeringsarts is toegenomen.

Wat mag je verwachten van de zorg bij ondervoeding? En wat kun je zelf doen om ondervoeding te voorkomen of tegen te gaan? Dat lees je in de digitale brochure ‘Ondervoeding bij kanker’. De brochure is de patiëntenversie van de multidisciplinaire richtlijn voor behandelaars.

Praten met de dokter over de laatste fase van het leven gebeurt vaak te laat. Met als gevolg teleurstellingen, onbegrip en het gevoel bij patiënten en hun familie dat het te laat is voor wezenlijke besluiten. Acht organisaties hebben de publieksbrochure ‘Spreek op tijd over uw levenseinde’ uitgebracht. Deze biedt hulp om met de dokter in gesprek te gaan over wensen, verwachtingen en mogelijkheden aan het einde van het leven.

sep 2011

Voor patiënten met een bepaalde zeldzame vorm van (erfelijke) kanker heeft de patiëntenbeweging Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten speciale voorlichtingsbrochures ontwikkeld voor huisartsen. De folders bieden de huisarts praktische handvatten bij de behandeling en begeleiding van zijn patiënt. De patiënt kan de brochure aan de huisarts geven, te samen met een begeleidende brief.

Een handige brochure om aan uw leidinggevende of werkgever te geven. De brochure biedt werkgevers een handreiking voor het begeleiden van medewerkers met kanker.

Een handige brochure om aan uw leidinggevende of werkgever te geven. De brochure biedt werkgevers een handreiking voor het begeleiden van medewerkers met kanker.

mei 2012

De patiëntenbeweging Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten stelde vier infobladen samen met informatie en tips over manieren waarop u zelf invloed kunt uitoefenen op de behandelingen en medicijnen die u krijgt.

mei 2012

De patiëntenbeweging Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten stelde vier infobladen samen met informatie en tips over manieren waarop u zelf invloed kunt uitoefenen op de behandelingen en medicijnen die u krijgt.

mei 2012

De patiëntenbeweging Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten stelde vier infobladen samen met informatie en tips over manieren waarop u zelf invloed kunt uitoefenen op de behandelingen en medicijnen die u krijgt.

mei 2012

De patiëntenbeweging Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten stelde vier infobladen samen met informatie en tips over manieren waarop u zelf invloed kunt uitoefenen op de behandelingen en medicijnen die u krijgt.