Nr.11 (juni 2014)

Chemotherapie is geen eindstation meer

De farmacotherapeutische behandeling van castratieresistente prostaatkanker (CRPC) is bezig zich op indrukwekkende wijze uit te breiden.

HIFU

Sinds de publicatie in ons magazine uit 2008 over HIFU-therapie heeft de doorontwikkeling van HIFU niet stilgestaan. Een nieuwe generatie apparatuur maakt het mogelijk veiliger en preciezer de hitte in de tumor van de prostaat te brengen en de tumor te vernietigen.

Nieuwe detectiemethode bij prostaatkanker

Het AMC en de TU Eindhoven onderzoeken hoe het nemen van biopten voor het vaststellen van prostaatkanker sterk teruggedrongen kan worden.
Hierdoor wordt jaarlijks tienduizenden mannen veel leed bespaard.

Prostaatkanker met laag risico niet te snel behandelen

Een werkgroep van artsen onder voorzitterschap van uroloog prof. dr. Theo de Reijke (AMC Amsterdam) heeft, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) en met ondersteuning van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), de richtlijn voor de behandeling van prostaatkanker herzien met een opvallend detail: het voorkómen van overbehandeling.

Behandeling van botuitzaaiingen met Rhenium-188-HEDP

De afdeling Nucleaire Geneeskunde van Meander Medisch Centrum is een expertisecentrum voor de behandeling van botmetastasen (botuitzaaiingen) met radionucliden, specifiek met het middel Rhenium-188-HEDP.

Robotchirurg moet nog het een en ander leren

Operatierobots werken niet sneller en nauwkeuriger dan hun menselijke evenknie. Ze maken de zorg juist duurder en in sommige gevallen minder goed. Dat stelt chirurg Jeroen Heemskerk.

Download het volledige nummer