Nr. 16 (september 2015)

Komt een man bij de apotheek: wie betaalt de kosten?

Patiënten met kanker gebruiken vrijwel altijd geneesmiddelen, vaak meerdere geneesmiddelen gedurende langere tijd. Dat geldt ook voor patiënten met prostaatkanker. Zij komen dan ook regelmatig bij de apotheek. Er kunnen dan vragen rijzen, zoals over welk geneesmiddel wordt verstrekt of over de (bij)betaling. In deze bijdrage wordt antwoord gegeven op deze vragen.

Goed nieuws na slecht nieuws

De uitkomst van de STAMPEDE studie bevat goed nieuws voor onze lotgenoten met castratie resistente prostaatkanker. Dat zijn de mannen die in de loop van hun ziekte al het nodige voor hun kiezen hebben gekregen.

Kun je voorspellen bij wie de prostaatkanker na behandeling terugkomt?

André Bergman (oncoloog) en Wilbert Zwart (bioloog) van het Antoni van Leeuwenhoek denken van wel. Zij baseren die verwachting op een eerdere kleine studie van hun hand op prostaatweefsel van 20 patiënten. En willen dat nu graag in een grotere groep onderzoeken. Chris Laarakker en Wim Nak spraken met hen om in Nieuws iets over hun onderzoek en het belang ervan voor ons als patiënt te kunnen vertellen.

Nieuw…….de PSMA PET scan

Sinds maart 2015 voert het St Antonius ziekenhuis in Nieuwegein als eerste in Nederland PSMA PET scans uit op prostaatkanker bij patiënten met na behandeling terugkerende kanker (recidief). Andere ziekenhuizen volgen snel.
Wat is daar voor bijzonders aan en wat hebben wij er als patiënt aan? Reden genoeg voor de redactie om ons licht op te steken bij Dr. Jules Lavalaye, nucleair geneeskundige bij het St Antonius.

Quattro urine test nu beschikbaar

In het maart nummer van Nieuws schreven wij naar aanleiding van de promotie van Dr. Gisèle Leyten over een verbeterde urine test, de Quattro test, die wellicht later dit jaar beschikbaar zou komen. Welnu, deze test is eind mei gepresenteerd tijdens de landelijke urologen dagen en is nu beschikbaar bij NovioGendix. Met de Quattro test kunnen agressieve prostaatkankers beter opgespoord worden.

Download het volledige nummer