Nr. 17 (december 2015)

Achter de schermen van Erasmus MC

Uit onze prostaat kan weefsel worden verwijderd. Bij een biopsie om te kijken of er al dan niet sprake is van kanker. Bij een TURP om het plassen te verbeteren. En bij een prostatectomie wordt de gehele prostaat verwijderd. Wat gebeurt er nu eigenlijk met dit weefsel? Hoe gaat men daarmee om? De redactie mocht een kijkje nemen achter de schermen van het Erasmus MC in Rotterdam.

Behoefte aan informatie over seksualiteit en intimiteit bij prostaat-kanker

‘De nazorg na de operatie en begeleiding is echt onvoldoende. Na de operatie had ik een betere opvang nodig, zeker op het gebied van intimiteit en seksualiteit.’ Dit stelde een donateur tijdens het onderzoek over intimiteit en seksualiteit van ProstaatKankerStichting.nl.

De PSMA PET scan is echt een flinke stap vooruit

Begin september verscheen er in de Limburgse pers een artikel onder de kop ‘Jagen op uitzaaiingen’. Jagen met de nieuwe Maastrichtse PET-MRI scanner. In dat krantenverhaal wordt gespeeld met de suggestie dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van de Magic bullet. Met Magic bullet wordt een middel bedoeld dat niet alleen de kanker overal opspoort, maar deze kanker bovendien ook nog vernietigt. Genoeg reden voor de redactie om voor onze lezers eens zelf ter plekke poolshoogte te gaan nemen.

De psychologische gevolgen van kanker

Kanker raakt in Nederland op elk gegeven moment 500.000 mensen en ieder jaar 110.000 nieuwe mensen.

Een aantal dat nog elk jaar groeit met 3%. Kanker veroorzaakt de grootste ziektelast van niet overdraagbare ziekten, waarbij 85% van de patiënten angstig, vermoeid en/of depressief is.

Blijft mCRPC (uitgezaaide castratie resistente prostaatkanker) een dodelijke ziekte?

Op 9 september 2015 promoveerde Dr. Robert J. van Soest in het Erasmus mc te Rotterdam op zijn proefschrift met als titel : ‘Taxanes and Novel Androgen Receptor Targeted Agents in the Management of Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer’. De redactie van Nieuws was daarbij, in de persoon van Chris Laarakker en Wim Nak.

Download het volledige nummer