Nr. 18 (maart 2016)

Heb je pijn? Praat erover, ook met de dokter!
Mannen weten niet wat pijn is. Dat zeggen vrouwen die kinderen gebaard hebben. Mannen moeten stoer zijn en vooral niet kleinzerig. Dat denken mannen zelf.

Kankerpatiënt krijgt niet genoeg psychische zorg
Patiënten met een ernstige lichamelijke ziekte, zoals kanker, krijgen vaak niet de psychische zorg die ze nodig hebben. Artsen die, bij­voorbeeld, kanker behandelen hebben te weinig tijd voor psychische hulp en zij herkennen psychische problematiek bovendien onvoldoende. Dit staat in een kritisch rapport over psychosociale zorg bij ernstige lichamelijke aandoeningen, dat werd gepubliceerd in opdracht van het ministerie voor Volksgezondheid. De onderzoekers constateren ook dat onbekend is wat goede psychosociale zorg inhoudt voor mensen met een ernstige lichamelijke ziekte. Een landelijke richtlijn daarover ontbreekt, staat in het rapport.

HDR brachy met slechts één bestraling
Dr. S. Al Uwini meent oprecht dat met één enkele bestraling volstaan zou kunnen worden en wil dat ook zo snel mogelijk voor de patiënt beschikbaar maken. Hij is radiotherapeut, verbonden aan de Daniel den Hoed kliniek te Rotterdam. De redactie van Nieuws sprak met hem.

Stress bij Active Surveillance valt mee
Lionne Venderbos, Erasmus MC, promoveerde op 2 december op haar onderzoek naar de kwaliteit van leven bij patiënten die voor Active Surveillance (AS) kozen. Haar conclusie is dat mannen die enige tijd in AS ‘zitten’ geen angst of stress van hun keuze ondervinden. Dat is goed nieuws. Reden voor de redactie om er voor u nog wat extra aandacht aan te besteden.

Twee nieuwe bloedtesten
De ontwikkelingen staan niet stil. Gelukkig maar. Bijna elke dag is er wel wat nieuws te vermelden. Dat geeft hoop. Hoewel behandelaars veelal terughoudend (moeten) zijn bij het toepassen van al dat nieuws.

Voedingsaanpassing kan bijwerkingen bij bekkenbestraling verminderen
Omdat de endeldarm vlak tegen de prostaat aan ligt krijgt de endeldarm bij bestraling van de prostaat vaak ook een deel van de straling mee. Dat veroorzaakt schade aan gezonde cellen in de endeldarm, waardoor er geen vocht aan de ontlasting wordt onttrokken maar eerder vocht door het slijmvlies aan de ontlasting wordt toegevoegd. Dat geeft dunne ontlasting en diarree, vaak vergezeld van bloed en slijm. De kans op omvangrijkere schade aan gezonde darmcellen is groter wanneer ook lymfklieren in het bekken worden mee bestraald, omdat dan een groter deel van de darmen stralingsschade oplopen.

Is de meest succesvolle behandeling bij prostaatkanker te voorspellen?
Dr. Inês Teles Siefers Alves verwacht van wel. Maar nu nog niet. Zij promoveerde op 8 september 2015 aan de Erasmus universiteit op haar proefschrift met als titel: ‘Characterization of Novel Genetic Alterations in Prostate Cancer’. In haar onderzoek ging zij op zoek naar nog onbekende afwijkingen in het genetisch materiaal die mogelijk van voorspellende waarde zijn bij het vinden van de voor een bepaalde patiënt beste behandeling.