Nr. 9 (december 2013)

Massage bij prostaatkanker

Juist bij kanker kan aanraking een belangrijke rol spelen in het herstel. Aanraking biedt troost, ontspanning, geborgenheid en contact!

Meer oncologische zorg vanuit de eerste lijn

Eerste lijn, wat is dat? Met de eerste lijn bedoelen wij in de gezondheidszorg het werk van de huisarts, diëtiste, psycholoog, fysiotherapeut e.a.. De tweede lijn, dat is dan het werk van de specialist en van het ziekenhuis.

Studies van Stichting DUOS

Samen ben je sterker. Dat geldt ook voor de uitvoering van wetenschappelijke studies. Toch is het in groepsverband initiëren en organiseren van wetenschappelijke studies in Nederland helaas een minder bekend fenomeen.

Uroloog Jack Beck over het slechtnieuwsgesprek

Patiënten, waar mogelijk sprake is van prostaatkanker, die door de huisarts worden doorverwezen naar de uroloog komen vaak in een voor hen totaal onbekende situatie terecht.

Uroloog Peter Vijverberg over cryotherapie

Patiënten die te maken krijgen met een terugkerende prostaattumor na radiotherapie kunnen in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een locale cryobehandeling. Het is, soms, een laatste kans het tij te keren.

Download het volledige nummer