ProstaatKankerStichting.nl

Wilt u toekomstige lotgenoten helpen?

In samenwerking met o.a. de patiëntenverenigingen Leven met blaas- of nierkanker en ProstaatKankerStichting.nl, doet de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek naar de informatiebehoeften van blaas-, nier- en prostaatkankerpatiënten. 

Om inzicht te krijgen in de ervaringen met bestaande informatiematerialen en de wensen voor toekomstige materialen, zouden wij u willen vragen om de online enquête in te vullen. 

Het invullen duurt maximaal 10 à 15 minuten. De resultaten zijn anoniem en worden ingezet voor de verbetering van bestaande en de ontwikkeling van toekomstige informatiematerialen.

Heeft u vragen of wilt u tevens meewerken middels een interview? Neem contact op met Violet Petit-Steeghs (VU Amsterdam) via v.petit@vu.nl of 020-5984214. 

******

Vergelijk ziekenhuizen voor prostaatkanker

Het beste ziekenhuis bestaat niet. 
Ga naar patiëntenwijzer.Nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Reactie PKS n.a.v. persbericht 'Concentratie van prostaatkankerzorg'

ProstaatKankerStichting.nl is een voorstander van meer concentratie van prostaatkankerzorg. We verwachten dat dit bijdraagt aan betere kwaliteit van behandeling, een vermindering van ongewenste bijwerkingen zoals impotentie en incontinentie en meer inzicht in resultaten op basis van het hoge volume.


Robotchirurgie is een complexe techniek die nauwkeurige precisie vereist van de uitvoerend uroloog. Het resultaat is sterk afhankelijk van de vaardigheid van de chirurg.

Door robotchirurgie te borgen bij een beperkt aantal samenwerkingsverbanden van ziekenhuizen, evalueert de kennis en vaardigheid van deze behandelteams zich naar een expert-niveau.

Zoals aangegeven in het persbericht is ProstaatKankerStichting.nl als gesprekspartner betrokken bij deze ontwikkeling ´centralisatie van prostaatkankerzorg´. 

Onze aandacht heeft vooral de concrete invulling van het zorgproces:
Patiëntenvoorlichting op maat, adequate samenwerking van de behandelend zorgprofessionals, gezamenlijke dossiervorming, de toewijzing van een hoofdbehandelaar aan de patiënt en transparante resultaten over geleverde kwaliteit, inclusief valide meting van patiëntervaring.


Download hier het complete persbericht

******************

Donateursdag 2016

Bekijk hier de video van de sprekers en hun voordrachten van onze Donateursdag 2016 in Hoorn.

ProstaatKankerStichting.nl nog geen uitgesproken voorstander van bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker

In een publicatie van begin 2015 wordt gesteld dat PSA meting elke twee jaar bij alle mannen in de leeftijd tussen 55 en 59 jaar 300 doden per jaar zou schelen. Dat zou blijken uit een groot Europees onderzoek waaraan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft deelgenomen. Het klinkt misschien raar maar ProstaatKankerStichting.nl is desondanks op dit moment géén uitgesproken voorstander van dit type bevolkingsonderzoek.
Geïnteresseerd in het standpunt van ProstaatKankerStichting.nl leesdan verder.

PERSBERICHT

Uitbreiding mogelijk van succesvolle therapie prostaatkanker

23 mei 2016 | Het Catharina Kanker Instituut breidt de behandeling van patiënten met een ongeneeslijke vorm van prostaatkanker met het radioactieve Radium-223 chloride verder uit. Uit recent internationaal onderzoek blijkt dat het aantal injecties veilig en succesvol kan worden verdubbeld van 6 naar 12. De extra zes injecties voorkomen in veel gevallen dat de kwaadaardige tumoren in het bot verder toenemen. 

Lees het hele persbericht

 

Over ProstaatKankerStichting.nl

U heeft de diagnose prostaatkanker gekregen en heeft vast veel vragen. Bij ProstaatKankerStichting.nl bent u aan het goede adres. ProstaatKankerStichting.nl is als platform op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en onderhoud contacten met alle relevante organisaties. >> Bekijk  hier onze video...

 

Download het hele artikel uit
Nieuws 19 inclusief de uitgebreide medische details.

Oproep

Patiënt gezocht die protonenbehandeling in het buitenland heeft ondergaan (met vergoeding door zorgverzekeraars)

Voor meer informatie

*********

Belangrijk voor onze donateurs in Groningen, Friesland en Drenthe

Uitnodiging voor het invullen van een enquête formulier voor de nieuw te bouwen Protonenfaciliteit bij het UMCG in Groningen.
Lees de volledige oproep en vul vóór 19 september het enquêteformulier in.

*****

Angst is de meest ondermijnende emotie die er is.

Dat geldt ook voor mensen die met een ernstige of levensbedreigende ziekte te maken krijgen.
De animatiefilm vertelt je meer.

Oproep

WAT VINDT U VAN DE HULPVERLENING BIJ SEKSUELE PROBLEMEN?
Ga naar de vragenlijst

********

Virtueel Centrum Prostaatkanker

Meer informatie over prostaatkanker vind je op de site van Virtueel Centrum Prostaatkanker.

Gebruikers zoledrinezuur opgelet

Patiënten die met zoledrinezuur worden behandeld (b.v. sommige patiënten met hormoontherapie) dienen alert te zijn op een (weliswaar zeldzaam) voorkomende bijwerking. Het betreft de negatieve effecten op botweefsel van het oor. De waarschuwing komt van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Een fabrikant van zoledrinezuur heeft de bijsluiter van het medicijn inmiddels aangepast.

“Prostaatkanker….Hoe nu verder?

Een korte uitleg voor mannen die te horen

hebben gekregen dat ze mogelijk prostaatkanker hebben en mannen die al weten

dat ze prostaatkanker hebben”De hele brochure kunt u lezen door op de afbeelding te

klikken.