Steun ons

ProstaatKankerStichting.nl is de patiëntenorganisatie die de belangen behartigt van prostaatkankerpatiënten en hun naasten. ProstaatKankerStichting.nl doet dat in overleg met zorgverzekeraars, zorgaanbieders, regering, gezondheidsraad en andere kankerpatiëntenorganisaties.

ProstaatKankerStichting.nl verkrijgt daarbij op basis van het aantal donateurs de financiële steun van KWF Kankerbestrijding en het Fonds PGO en de ondersteuning van de patiëntenbeweging Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten, de koepelorganisatie voor alle 22 kankerpatiëntenorganisaties.

ProstaatKankerStichting.nl streeft er na haar doelen te bereiken door het ontwikkelen van activiteiten zoals:

VOORLICHTING

 1. Nieuwsbrief
 2. Kenniscentrum
 3. Brochures
 4. Website ProstaatKankerStichting.nl
 5. Voorlichtingsbijeenkomsten

LOTGENOTENCONTACT

 1. Telefonisch
 2. E-mail
 3. Bijeenkomsten patiënten, partners, donateurs

BELANGENBEHARTIGING
Streven en werken aan:

 1. Max. vergoeding medicijnen
 2. Vrije medicijnkeuze
 3. Vrije keuze behandelcentra
 4. Vrije keuze behandeling
 5. Beschikbaar krijgen van nieuwe behandelingen en vergoedingen daarvan
 6. Gratis hulpmiddelen
 7. Beheert kenniscentrum
 8. Steun reïntegratie na behandeling
 9. Advies (her)keuring
 10. Advies verzekeringsproblematiek

Participatie in overleg zorginkoop, werken met de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen aan zorgpaden voor prostaatkankerpatiënten, waar ProstaatKankerStichting.nl een aantal algemene kwaliteitscriteria voor de behandeling prostaatkanker heeft ontwikkeld.

Stimuleert:

 1. Onderzoek naar nieuwe medicijnen
 2. Onderzoek naar nieuwe behandelingen
 3. Onderzoek naar nieuwe diagnose technieken
 4. Het ontwikkelen van richtlijnen van nieuwe behandelingen
 5. Het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren

Dit kunnen wij echter niet alleen! Om dit alles mogelijk te maken zijn er mensen nodig die de kennis en ervaringen die zij hebben opgedaan, in willen zetten om anderen te informeren en prostaatkanker bespreekbaar te maken.

Op dit moment zijn wij op zoek naar mannen en vrouwen die actief willen zijn als penningsmeester, bestuurslid, regiovertegenwoordiger of ter versterking van de redactiecommissie. In al onze regio’s is er ook behoefte aan vrijwilligers ter ondersteuning van onze regiovertegenwoordigers.

Misschien ook iets voor u?
Aanmelden als donateur

Aanmelden als vrijwilliger(lees ook de vacatures)