Gift aftrekbaar

Gift aftrekbaar

ProstaatKankerStichting.nl heeft een ANBI-status. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan onder andere een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

In het kader van de transparantie publiceren we onderstaande gegevens.

De naam: ProstaatKankerStichting.nl

Het RSIN/fiscaal nummer: 806961089

Contactgegevens

Doelstelling

De bestuurssamenstelling

Het beleidsplan

Het beloningsbeleid

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een financiële verantwoording