Stimuleren Wetenschappelijk Onderzoek

ProstaatKankerStichting.nl (PKS) stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar ontstaan, diagnostiek  en behandeling van prostaatkanker. Verbetering van de kwaliteit van leven van prostaatkankerpatiënten en hun naasten is een absolute voorwaarde. Subsidieverleners nemen verzoeken om financiële ondersteuning nog enkel in behandeling indien het verzoek vergezeld gaat van een steunbrief van PKS.  PKS stelt prioriteiten waardoor wij richting kunnen geven aan onderzoeken die gehonoreerd worden. Door praktisch over alle studies al bij de aanvang van de studie te publiceren, helpen wij de onderzoekers tevens de “studiearmen“ te vullen.