ProstaatKankerStichting.nl zoekt een
bestuurslid Financiële Zaken

De belangrijkste taken zijn:

  • het samen met andere bestuursleden opstellen van de jaarbegroting
  • het opstellen van subsidieaanvragen
  • het periodiek toelichten van de stand van zaken (budget versus werkelijkheid)
  • het onderhouden van het contact met het externe administratiebureau dat de boekhouding uitvoert
  • het bewaken van de financiële situatie van de Stichting.

Tijdens een vrijblijvend persoonlijk kennismakingsgesprek is er volop gelegenheid om dieper op de functie en taken in te gaan.

Interesse?

Heeft u belangstelling voor deze functie en beschikt u over bij deze functie passende kennis en ervaring? Stuur dan vrijblijvend een mail met enige achtergrondgegevens van uzelf aan: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl. U hoort daarna snel van ons.

ProstaatKankerStichting.nl is een patiëntenorganisatie die de belangen behartigt van prostaatkankerpatiënten en hun naasten. Ruim honderd vrijwilligers, inclusief het bestuur, zetten zich daarvoor in. ProstaatKankerStichting.nl is lid van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).