Vragenlijst raadpleging ZonMw kwaliteitscriteria Palliatieve zorg: wat vindt u belangrijk in de zorg voor mensen voor wie het einde van het leven dichtbij komt? Wij horen graag uw mening!

Samen met het UMCG is Zorgbelang een groot onderzoek gestart naar de mening van Nederlanders over de kwaliteit van palliatieve zorg om te achterhalen wat mensen de belangrijkste aspecten vinden in de zorg tijdens de laatste weken van het leven. Iedereen kan meedoen aan het onderzoek.

Als iemand ernstig ziek is en er geen genezing meer mogelijk is, wat is dan – in die laatste levensfase – het belangrijkste voor hem of haar? En wat betekent dit voor de zorg die iemand krijgt? Zorg in deze levensfase is er vooral op gericht de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. Deze zorg wordt palliatieve zorg genoemd. Het is belangrijk dat de zorg aansluit bij wat mensen belangrijk vinden. Als we dit in beeld hebben, weten we wanneer we palliatieve zorg goed kunnen noemen en kunnen we daar met elkaar afspraken over maken.

We horen graag wat u belangrijk vindt in de zorg in de laatste levensfase. U heeft mogelijk in uw omgeving, of bij uzelf, met palliatieve zorg te maken hebben gehad of gaat er ooit mee te maken krijgen. We nodigen u uit uw mening te delen via de online vragenlijst ‘palliatieve zorg’.

De vragenlijst
Iedereen kan de vragenlijst invullen: als u zelf in de laatste levensfase bent of van dichtbij het sterven van een naaste hebt meegemaakt. Maar juist ook wanneer u deze ervaringen niet heeft. In de vragenlijst gaat het om wat u belangrijk vindt in de zorg tijdens de laatste levensfase.

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. De antwoorden worden volledig geanonimiseerd verwerkt. Indien u vragen heeft, kunt u contact met één van onderstaande personen opnemen via onderstaand e-mailadres. Het is mogelijk dat u via meerdere kanalen wordt benaderd om deze vragenlijst in te vullen. Dat kunnen wij helaas niet voorkomen. U hoeft de vragenlijst slechts één keer in te vullen.
Via de volgende link komt u bij de vragenlijst: https://www.uwmeningoverpalliatievezorg.nl/

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groeten,

Annette van der Velden (internist en onderzoeker palliatieve zorg)
Marieke Nanninga (projectleider patiëntparticipatie Zorgbelang Groningen)
Email: info@uwmeningoverpalliatievezorg.nl