skip to Main Content

5 jaars overleving van prostaatkankerpatiënten gestegen tot 89%

De overleving vijf jaar na een diagnose kanker is gestegen naar 65%. Voor prostaatkanker is dat percentage zelfs 89%! Dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie op basis van het diagnosejaar 2013 en de overleving in 2018. Een jaar eerder was de relatieve overleving na 5 jaar nog 64%. Deze 5-jaarsoverleving van patiënten met kanker stijgt met gemiddeld ongeveer 1% per jaar, dankzij verbeterde diagnostiek en behandelingen. 

Vanaf het begin van de Nederlandse Kankerregistratie in 1989 is er sprake van een stijging van 23% in de 5-jaarsoverleving. In 1989 was de overleving vijf jaar na diagnose nog maar 42%. Voor prostaatkanker is het percentage mannen dat 5 jaar na diagnose nog in leven is van 1990 tot 2013 zelfs gestegen met 27%.

Grote verschillen

De kans op overleving is fors toegenomen bij prostaatkanker, borstkanker, darmkanker, nierkanker, slokdarmkanker en ook bij veel soorten bloed- en lymfeklierkanker. Kankersoorten met een 5-jaarsoverleving hoger dan 80% zijn prostaatkanker, huidkanker, borstkanker en minder vaak voorkomende kankersoorten zoals hodgkinlymfoom en zaadbalkanker. Bij deze kankersoorten is er door grote kans op genezing steeds meer aandacht voor kwaliteit van leven en (het voorkomen van) klachten na kanker.

Lees verder op de website van IKNL>>

Back To Top
X