Als je niet meer beter wordt, wat heb je dan nodig?

Jaarlijks krijgen duizenden mensen met kanker te horen dat ze (waarschijnlijk) niet meer beter worden. Sommige mensen horen dit direct bij de diagnose of kort daarna, anderen pas na (jarenlange) behandeling. Misschien geldt dit ook voor u? We willen graag weten wat u nodig heeft wanneer je niet meer beter wordt. Daarom roepen we mensen die (uitgezaaide) kanker hebben en niet meer beter worden van 4 tot 18 september op om zijn of haar ervaring te doneren door de vragenlijst in te vullen.

Doneer je ervaring

Deel (anoniem) in ongeveer 5 minuten uw ervaring en behoefte met ons, zodat wij de zorg in de laatste fase van het leven kunnen verbeteren.

Als kankerpatiëntenorganisaties willen we graag weten hoe u het gesprek hebt ervaren waarin u hoorde dat u niet meer beter wordt. Maar, ook hoe het ziekenhuis u daarna verder hielp én hoe u denkt over praten over uw levenseinde. Nu hebben we hier onvoldoende zicht op. Met de uitkomsten van deze vragenlijst kunnen we de belangen van mensen met kanker in de laatste levensfase beter behartigen.

Delen van uitkomsten
We delen de uitkomsten van deze vragenlijst breed, zodat zorgverleners leren van de ervaringen en behoeften van patiënten en hiermee rekening kunnen houden in hun werk. Hiernaast brengen we patiënten op de hoogte van de uitkomsten. Dit doen we bijvoorbeeld door de uitkomsten toe te voegen aan de NFK-website.

Dit onderzoek wordt gedaan door NFK in samenwerking met haar 19 kankerpatiëntenorganisaties.

Uw ervaring telt, laat ons weten wat u vindt!