skip to Main Content

Vanaf 2022 heeft u bij ons de mogelijkheid om uw donateursbijdrage automatisch te laten afschrijven. Uiteraard kiest u zelf of u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken of dat u liever via een factuur betaalt.

Het gebruik van een automatische incasso biedt voordelen voor u en voor ons. U hoeft er zelf niet meer aan te denken om uw bijdrage aan ons over te maken. Voor ons scheelt het veel werk, en dus kosten, bij de verwerking van de betalingen. Deze besparing kunnen wij dan weer besteden aan ons werk.

Bent u al donateur en wilt u de automatische incasso regelen? U hoeft dan alleen een online formulier in te vullen, dan is het voor 2022 meteen geregeld.

Ga naar het formulier >>

Voor nieuwe donateurs staat de vraag voor automatisch incasso reeds in het aanmeldformulier.

Back To Top