skip to Main Content

Prostaatkankerstichting roept op tot verdergaande concentratie van zorg

Ruim 13.000 mannen per jaar krijgen de diagnose prostaatkanker, van wie bijna de helft onder de 70 jaar is. De Prostaatkankerstichting, patiëntenorganisatie voor mannen met prostaatkanker en hun naasten, vindt dat alle prostaatkankerpatiënten dezelfde beste kwaliteit van diagnostiek en behandeling moeten krijgen, ongeacht in welk ziekenhuis ze worden behandeld. Deze zorg geeft mannen de beste kans op overleving, levensverlenging en behoud van een goede kwaliteit van leven. En dat is precies wat de Prostaatkankerstichting uitspreekt in haar herziene ‘visie op de prostaatkankerzorg in Nederland 2021’, een update van de eerder verschenen visie in 2017.

Om state-of-the-art prostaatkankerzorg voor alle mannen met prostaatkanker te bereiken, wil de Prostaatkankerstichting dat diagnostiek, behandeling en nazorg worden uitgevoerd door toegewijde multidisciplinaire teams waarin alle zorgprofessionals gespecialiseerd zijn in prostaatkanker. In deze teams moet veelvuldig worden samengewerkt en is men transparant over de resultaten die worden behaald.

Prostaatkankerzorg is complexe zorg. Op het gebied van diagnostiek en behandeling van prostaatkanker dienen nieuwe ontwikkelingen zich in snel tempo aan en dat vereist bijscholing en het opbouwen van ervaring bij zorgprofessionals. Het is hiervoor onvermijdelijk dat professionals zich specialiseren tot experts, volledig gefocust op de diagnostiek en behandeling van prostaatkanker. Om voldoende kennis en ervaring op te doen én te leren en verbeteren is volume belangrijk; de medische handelingen moeten dus vaak genoeg worden uitgevoerd.

Zo stelt de Prostaatkankerstichting in haar vernieuwde visie dat een ziekenhuis met expertzorg in de gehele zorgketen zorg moet bieden aan minimaal 1.000 nieuwe patiënten met prostaatkanker per jaar. Een ziekenhuis met expertzorg in prostaatoperaties voert minimaal 250 radicale prostatectomieën (prostaatverwijderingen) per jaar uit, waarbij de Prostaatkankerstichting pleit voor 100 radicale prostatectomieën per operateur per jaar, te bereiken binnen enkele jaren. En tenslotte, een ziekenhuis met expertzorg in niet-operatieve behandeling heeft minimaal 100 nieuwe patiënten in systemische behandeling per jaar.

Om voldoende volume te bereiken moet je prostaatkankerzorg dus verder concentreren. In de meest optimale situatie biedt een beperkt aantal ziekenhuizen alle vormen van diagnostiek, behandeling en nazorg op expertniveau aan, onder één dak. Op dit moment biedt een aantal ziekenhuizen in Nederland wel expertzorg aan op één of meerdere onderdelen van het zorgpad van prostaatkanker -bijvoorbeeld diagnostiek, operaties, systemische behandelingen of nazorg-, maar er is nog niet één locatie waar het totale zorgaanbod voor prostaatkanker op expertniveau voor patiënten beschikbaar is.

Deze ontwikkeling naar expertzorg vereist een ingrijpende herinrichting van het zorgveld rondom prostaatkanker. De Prostaatkankerstichting ziet dat er in de afgelopen jaren al goede stappen zijn gezet, maar roept tegelijkertijd op tot verdergaande concentratie van zorg. Alleen dan kan voldoende kwaliteitsverschil worden gemaakt.

Bekijk onze gehele visie op prostaatkankerzorg in Nederland 2021 >>

Back To Top