skip to Main Content

Binnen de regio Zuid-Holland organiseren wij als PKS, samen met ziekenhuizen en inloophuizen, op een tiental locaties lotgenotenbijeenkomsten voor prostaatkankerpatiënten en hun naasten.

Eén van die locaties is het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Het Beatrixziekenhuis is onderdeel van Stichting Rivas Zorggroep en daarmee onderdeel van de ketenzorg. Het bedient een gebied met ongeveer 125.000 inwoners.

Begin november 2018 was er een lotgenotenbijeenkomst. Gezien de ervaringen van vorige bijeenkomsten werden er 4 à 5 lotgenoten verwacht, maar … er stonden 30 lotgenoten en hun naasten te wachten. Dat was even schakelen. Maar na vijf minuten was er een aangepast plan en aan het eind van de ochtend hoorden we positieve geluiden en gingen de, tamelijk actieve, deelnemers tevreden naar huis.

Als je te maken krijgt met prostaatkanker kom je in een wereld van witjassen terecht. Artsen van diverse pluimage, verpleegkundigen, etc. Als je tijdens de behandelingen en in de wachtkamers goed oplet, dan zie je de casemanagers/verpleegkundigen urologische oncologie aan het werk. Een gemotiveerde, deskundige en empathisch ingestelde beroepsgroep. Zij zijn op de poli vaak de spin in het web. PKS wil de schijnwerper eens richten op deze groep zorgverleners, ook wel ‘casemanagers’ genoemd, die zich als een duizendpoot bewegen tussen artsen en patiënten. Het Beatrixziekenhuis staat al vijf jaar in de top twee van de ‘AD Ziekenhuis TOP 100’. Dat maakt je extra nieuwsgierig naar de manier waarop zij met de prostaatkankerpatiënten omgaan. Voor dit artikel sprak ik met Anneke Meerkerk en Jeannine van Zante.

Zorgpad
Om de zorg voor de prostaatkankerpatiënten effectief en efficiënt te regelen heeft de ‘Vakgroep Urologie Gorinchem’ een ‘Zorgpad Prostaatcarcinoom’ ontwikkeld. Het is bedoeld voor de uroloog en zijn oncologisch team. Het geeft inzicht en stroomlijnt het zorgproces voor zowel het team als patiënt. Het Zorgpad is een afgerond geheel, maar ook een dynamisch document dat zal worden aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De leden van de vakgroep Urologie zijn trots op het Zorgpad. Ze ervaren in de praktijk hoe goed het werkt en willen het graag delen met collega’s. Ze hopen op die manier een steentje bij te dragen aan het nog beter worden van de prostaatkankerzorg in Nederland. Geïnteresseerden kunnen het Zorgpad kosteloos aanvragen via het secretariaat van de vakgroep: uro-onco@rivas.nl (bron: brochure Zorgpad Urologie Gorinchem – Prostaatcarcinoom).

Verpleegkundig specialist

De functie verpleegkundig specialist bestaat sinds 2009 op de polikliniek Urologie. Anneke Meerkerk heeft de opleiding Master Advanced Nursing Practice (MANP) voltooid. Zij heeft de bevoegdheid om zelfstandig te diagnostiseren en te behandelen. Als verpleegkundig specialist is zij breed medisch én verpleegkundig opgeleid en heeft zich in de praktijk gespecialiseerd in de urologie. Anneke biedt de patië

nt gecombineerde medische, verpleegkundige en psychologische zorg. Zij voert anamnese gesprekken, doet onderzoek, stelt de diagnose en maakt het

behandelplan samen met de patiënt.

Jeannine van Zante ontvangt dagelijks een aantal prostaatkankerpatiënten, zij ziet in feite alle prostaatkankerpatiënten die bij de poli Urologie binnenkomen. Daarbij heeft zij te maken met nogal wat uiteenlopende aandachtspunten, die in de lotgenotenbijeenkomst in november 2018 aan de orde zijn gekomen. In figuur 2 heeft zij die in een overzichtelijke cirkel (‘aandachtscirkel van Jeannine’) weergegeven. Jeannine gaat, na het gesprek van de patiënt met de arts, samen met de patiënt op zoek naar de juiste behandelwijze passend bij zijn persoonlijke situatie en zijn manier van in het leven staan. Vervolgens is  er aandacht voor de kwaliteit van leven en de manier waarop hij het beste kan inspelen op de gevolgen van zijn ziekte en behandeling.

Samenwerking

Urologie en Oncologie werken nauw samen. Zij zijn gelokaliseerd op dezelfde gang in het ziekenhuis. Dat is het voordeel van een kleiner ziekenhuis. Niet alle behandelingen voor prostaatkankerpatiënten worden in het Beatrixziekenhuis uitgevoerd, zo worden prostaatoperaties uitgevoerd in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Multidisciplinair overleg (MDO) vindt met behulp van Video conferencing plaats met het Erasmus MC en het Antonius Ziekenhuis. De radioloog uit het Bernard Verbeeten instituut houdt, in verband met bestralingen, spreekuur in het Beatrixziekenhuis.

Daarnaast is er samenwerking met revalidatiecentrum Rijndam, mensen kunnen een oncologisch revalidatie traject volgen. Hierbij zijn fysiotherapie, ergocoach, maatschappelijk werk, psycholoog en diëtiste betrokken. Ook biedt dit programma ruimte voor lotgenotencontact. Er  zijn contacten met de praktijkondersteuners van enkele huisartsen betreffende onderwerpen als psychosociale aspecten, diëtiste, maatschappelijk werk en met een seksuoloog.

Permanente educatie

De medische zorg gaat gepaard met veel nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Bijblijven is dus belangrijk. Jeannine volgt op dit moment een cursus Osteoporose (botontkalking) op HBO niveau. Zij geeft ook, samen met oncologie verpleegkundige in opleiding Annelies van der Vring, voorlichtingsochtenden aan groepen prostaatkankerpatiënten over de wijze waarop zij zich kunnen voorbereiden op de behandelingen die zij moeten ondergaan, met name voorlichting over leefstijl en beweging. Anneke is bestuurslid van de V&VN Urologie Verpleegkundigen en Verpleegkundig specialisten met aandachtsgebied deskundigheidsbevordering. Zij heeft een landelijke uro-oncologische scholing opgezet. Met deze scholing wordt er aan verpleegkundigen op de afdelingen en poliklinieken Urologie aanvullende informatie gegeven over de zorg aan deze patiëntencategorie. Hiermee wordt aan de verwachtingen van de huidige gezondheidszorg voldaan.

Back To Top