Ga naar hoofdinhoud

Vandaag, 28 juni, openen NFK en de Prostaatkankerstichting de nieuwe Doneer Je Ervaring-peiling Contact met andere mensen die geraakt zijn door kanker, wat is uw ervaring?. Met deze vragenlijst willen we achterhalen wat de meerwaarde is van lotgenotencontact en het aanbod van dit contact nog beter afstemmen op de behoefte van kankerpatiënten, mensen met verhoogde kans op kanker en hun naasten.

Contact met mensen die in ongeveer dezelfde situatie zitten als u heet ook wel lotgenotencontact. Hebt of had u behoefte aan lotgenotencontact? Zo ja, waar hebt u lotgenotencontact gevonden? Waar bestond het contact uit? En hoe hebt u het lotgenotencontact ervaren? Mensen van 18 jaar en ouder die kanker hebben of hebben gehad, mensen met een verhoogde kans op kanker en naasten kunnen de vragenlijst invullen.

Ook als u geen behoefte hebt (gehad) aan lotgenotencontact kunt u aan de peiling deelnemen.

Vul de vragenlijst in
We horen graag uw ervaring. Wilt u die delen? U hoeft uw naam niet in te vullen, dus wij weten niet welke antwoorden u geeft. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 – 10 minuten.

Ga naar de vragenlijst >>

De vragenlijst staat open tot 6 september 2022.

De resultaten worden op 25 oktober gedeeld op Prostaatkankerstichting.nl en nfk.nl.

Waarom deze vragenlijst?
Door de ervaringen over lotgenotencontact op te halen, weten wij beter wat de meerwaarde is van dit contact. We gebruiken de resultaten van de vragenlijst om het aanbod aan lotgenotencontact nog beter af te stemmen op de behoefte. Ook kunnen we waar nodig meer aandacht vragen voor het belang van lotgenotencontact.

Deze peiling is een initiatief van de kankerpatiëntenorganisaties die samenwerken binnen NFK. De basis van de vragenlijst is ontwikkeld door NFK en Borstkankervereniging Nederland (BVN). Zij hebben eerder dit jaar een vragenlijst over lotgenotencontact verspreid onder hun achterban.

Back To Top