skip to Main Content

Als gevolg van de COVID-19-pandemie daalde het aantal kankerdiagnoses na maart 2020 sterk in Nederland. Ook voor prostaatkanker was een afname te zien van het aantal nieuwe diagnoses. In het derde kwartaal van 2020 en begin 2021 heeft een inhaalslag plaatsgevonden in het aantal kankerdiagnoses, waarmee het lagere aantal diagnoses door de COVID-19 pandemie in het voorjaar bijna geheel is ingehaald. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie op basis van diagnoses in de landelijke pathologiedatabase (PALGA).

Prostaatkanker
In de periode 2017-2019 kregen jaarlijks ruim 12.500 mannen per jaar de diagnose prostaatkanker. Met name in de eerste maanden na start van de COVID-19 pandemie is een sterke daling van het aantal prostaatkankerdiagnoses geobserveerd. Na mei is het aantal nieuwe diagnoses weer toegenomen en na augustus is zelfs een inhaalslag te zien. Hierdoor is het uiteindelijke aantal prostaatkankerdiagnoses in 2020 vergelijkbaar met het gemiddelde aantal van de voorgaande 3 jaren.

De afname in het voorjaar kan voor een deel worden verklaard door terughoudendheid bij mannen om de huisarts te bezoeken. Mannen zonder of met milde symptomen, die zich voorheen wel bij de huisarts meldden voor een PSA-test (‘opportunistische’ screening), stellen dit waarschijnlijk vooralsnog uit. Daarnaast is het waarschijnlijk dat uitstel van verdere diagnostiek na een positieve PSA-test een rol speelt, met name indien de klinische verdenking op (klinisch significant) prostaatkanker laag is.[1]

Bron: IKNL https://iknl.nl/covid-19/covid-19-en-urogenitale-kanker 

[1] Ribal MJ, Cornford P, Briganti A, Knoll T, Gravas s. EAU Guidelines Office Rapid Reaction Group: An organisation-wide collaborative effort to adapt the EAU guidelines recommendations to the COVID-19 era. 2020

Back To Top