skip to Main Content

In 2017 is het project “HOPEVOL” van start gegaan. HOPEVOL staat voor  HOspicezorg die Passend is en de Eigen wens van mensen in de palliative terminale fase VOLgt. Initiatiefnemer en projectleider van HOPEVOL is het consortium palliatieve zorg in Midden Nederland “Septet”. 

De titel van het project zegt het al; we onderzoeken  hoe de (kwaliteit van de) hospicezorg er uit zou moeten zien volgens de zorgvragers.
Vanwege de Covid-19 epidemie is het kwalitatieve onderzoek naar het begrip “Waardigheid” van de zorg stil komen te liggen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door een onderzoeker die in hospices de interactie tussen zorgvragers en zorgverleners observeerde. Deze onderzoeksmethode kan voorlopig geen doorgang vinden.

We hebben daarom besloten om een focusgroep te beleggen rondom het thema “waardigheid’. Daarom zijn we op zoek naar patiënten  die een vorm van palliatieve zorg ontvangen. Thuis, in een hospice, een Bijna Thuis Huis of van een palliatieve-unit van een verpleeghuis.

Wat is een focusgroep?
Een focusgroep is een methode van kwalitatief onderzoek. Door middel van een groepsgesprek wordt een onderzoeksvraag beantwoord door de mening, ideeën en reflecties te vragen van de deelnemers. Bij de uitnodiging om deel te nemen aan een focusgroep zal dan ook het onderzoek waaraan u bijdraagt worden uitgelegd. Een focusgroep bestaat uit 5 tot 12 deelnemers en duurt meestal anderhalf tot twee uur afhankelijk van het onderwerp. Een focusgroep wordt begeleid door twee onderzoekers. Eén onderzoeker leidt het gesprek en de andere onderzoeker maakt aantekeningen over het gesprek. De aantekeningen betreffen vooral zaken die niet gezegd worden, zoals non verbale communicatie of zaken die gebeuren en invloed hebben op het gesprek, bijvoorbeeld een deelnemer die bovengemiddeld aan het woord is of iemand die verdrietig wordt tijdens een focusgroep.

Wat wordt er besproken in een focusgroep?
Het onderwerp van een focusgroep hangt af van de onderzoeksvraag. Per focusgroep staat veelal één onderzoeksvraag centraal. Wel kan deze vraag uit een paar deelvragen bestaan.

Het thema van de deze focusgroep is ‘ waardigheid’.

Wie neemt er deel aan een focusgroep?
Deelnemers aan een focusgroep worden specifiek gevraagd vanuit hun rol, kennis en/of ervaring deel te nemen aan de focusgroep. Het kan dus zijn dat u niet voor alle focusgroepen wordt uitgenodigd. Wanneer er meerdere focusgroepen plaats vinden, kunt u per vraag bepalen of u mee wilt doen.

Wat wordt er van mij verwacht wanneer ik deel neem aan een focusgroep?
Een focusgroep begint met het verzamelen van enkele algemene gegevens (vaak op papier) en uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor onderzoek. Verder wordt wanneer u deelneemt aan een focusgroep van u verwacht dat u een actieve bijdrage levert aan het gesprek. U draagt alleen vanuit uw eigen rol en perspectief bij, alles wat u zegt is van waarde!

Hoe worden gegevens vanuit de focusgroep verwerkt?
Tijdens een focusgroep wordt een geluidsopname gemaakt van het gesprek. Deze wordt door de onderzoekers uitgeschreven en daar wordt een analyse op thema’s en aandachtspunten van gemaakt. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en zijn dus nooit tot u als persoon herleidbaar. De aantekeningen gemaakt tijdens de focusgroep worden ook gebruikt om de geluidsopnames goed te kunnen analyseren en interpreteren. De uitgewerkte geluidsopnames en de aantekeningen worden in een beveiligd systeem van het UMC Utrecht bewaard.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De uitkomsten van een focusgroep worden gebruikt om  de met u afgestemde onderzoeksvraag in het grote geheel van HOPEVOL te beantwoorden. De resultaten worden opgenomen in het onderzoeksverslag. Ook zal er een artikel (publicatie) worden geschreven over deze resultaten. In de publicatie wordt een beschrijving gegeven van de deelnemers in de focusgroep in algemene kenmerken die belangrijk zijn voor de interpretatie. Ook deze gegevens zijn nooit tot u als persoon herleidbaar. Afhankelijk van de onderzoeksvraag en de termijn van het onderzoek wordt veelal gevraagd of u een verslag wilt ontvangen, of bijvoorbeeld een verwerking van de resultaten in een korte beschrijving, of beide.

Praktisch voor HOPEVOL
Een bijeenkomst van een Focusgroep duurt gemiddeld anderhalf tot twee uur. De bijeenkomst wordt digitaal (video bellen) gehouden, u hoeft dus niet te reizen. U ontvangt een vergoeding van € 40,-.

Geïnteresseerd? Stuur en email naar: Karin Kalthoff, karinkalthoff@zorgbelanginclusief.nl

Back To Top