Als is vastgesteld dat de tumor alleen in uw prostaat zit, dan hebben de specialisten een aantal behandelingen tot hun beschikking:

· actief volgen
· opereren
· bestralen
· Hifu- en cryotherapie.

Deze behandelingen zijn in opzet bedoeld om iemand volledig te genezen. Actief volgen (de uroloog spreekt over active surveillance) betekent dat u nu nog niet kiest voor een behandeling die invloed heeft op de kwaliteit van uw leven. Mogelijk is er sprake van een tumor waarvan u nooit last zult krijgen.  Bij een operatie worden bij prostaatkanker altijd de gehele prostaat en de nabijgelegen lymfeklieren verwijderd. De uroloog spreekt van een radicale prostatectomie. Vaak zit de kanker op verschillende plekken in de prostaat en dat blijkt vaak pas nadat de verwijderde prostaat in zijn geheel door de patholoog is onderzocht.  Wilt u meer weten over de stappen na de diagnose van prostaatkanker? Lees dan het logboek.