Skip to content

De Prostaatkankerstichting
Mannen met prostaatkanker moeten kunnen rekenen op de beste kansen op overleving of levensverlenging, met behoud van een goede kwaliteit van leven ongeacht in welk ziekenhuis zij hun diagnose en/of behandeling krijgen. Deze overtuiging wil de Prostaatkankerstichting realiseren aan de hand van de vier hoofddoelstellingen: belangenbehartiging, voorlichting en informatievoorziening, lotgenotencontact en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar prostaatkanker.

De Prostaatkankerstichting is één van de grootste kankerpatiëntenorganisaties in Nederland met ruim 3.600 donateurs en groeit nog steeds. De stichting maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Als derde partij neemt de Prostaatkankerstichting een steeds grotere rol in binnen het zorgveld. Onze aanwezigheid in overleggen wordt gewaardeerd en onze inbreng doet ertoe. Dat is in grote mate te danken aan de inzet, kundigheid en enthousiasme van het huidige bestuur en de ruim 100 vrijwilligers. Om haar taken zo goed mogelijk uit te voeren, heeft het bestuur hulp van drie parttime medewerkers op het gebied van beleid, communicatie en ondersteuning.

Het bestuur
Het bestuur van de Prostaatkankerstichting kent naast de voorzitter, secretaris en penningmeester een bestuurslid regiozaken, vrijwilligerszaken en kwaliteit van zorg. De bestuursfunctie communicatie is al langere tijd vacant. Enkele van de huidige bestuursleden hebben aangegeven vanwege leeftijd medio 2023 te willen stoppen met hun functie.

Wat ga je doen?

  • Je woont de maandelijkse bestuursvergaderingen bij.
  • Je vertegenwoordigt de Prostaatkankerstichting in overleggen met stakeholders
  • Je coördineert de vrijwilligers die vallen onder jouw aandachtsgebied en leidt de vergaderingen.
  • Je denkt mee over de invulling van het beleid van de Prostaatkankerstichting op de lange en de korte termijn met als basis de visiedocumenten.
  • Je verbindt de verschillende partijen met elkaar vanuit de onafhankelijke rol die de Prostaatkankerstichting binnen het veld vervult.

Wat breng jij mee?
Wil jij als ervaringsdeskundige meehelpen om dit belangrijke werk voort te zetten? Dan is een bestuursfunctie bij de Prostaatkankerstichting wellicht iets voor jou. Je bent een verbinder, communicatief sterk en je beweegt je gemakkelijk binnen de verschillende partijen waar de Prostaatkankerstichting mee samenwerkt. Je beschikt over leiderschapskwaliteiten waarbij je oog hebt voor bestuurlijke verhoudingen.

Wat bieden wij jou?
Als bestuurslid van de Prostaatkankerstichting maak je onderdeel uit van een hecht en collegiaal bestuur. Men staat voor elkaar en voor het gezamenlijk doel: nog betere prostaatkankerzorg, toegankelijk voor iedereen. NFK biedt allerhande trainingen om je goed voor te bereiden op je taak. Ook ontvang je een maandelijkse vrijwilligersvergoeding. Je krijgt de mogelijkheid om vrijblijvend enkele bestuursvergaderingen bij te wonen om te kijken of het werk en Prostaatkankerstichting bij je passen.

Reageren?
Wil jij meehelpen de ambities van de Prostaatkankerstichting te realiseren en iets betekenen voor prostaatkankerpatiënten en hun naasten? Of wil je eerst meer informatie ontvangen? Stuur dan een mail aan Harry Boogh, bestuurslid vrijwilligerszaken, via harry.boogh@prostaatkankerstichting.nl

We zoeken opvolging voor verschillende bestuursfuncties. Een persoonlijk gesprek is de beste manier om te kijken welke functie jou het meest ligt, gelet op je interesse, achtergrond en ervaring.

Prostaatkankerstichting
De Prostaatkankerstichting is de patiëntenorganisatie voor mannen met prostaatkanker en hun naasten. De Prostaatkankerstichting biedt lotgenotencontact, geeft voorlichting & informatie, zet zich in voor goede kwaliteit van zorg en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. Ruim honderd vrijwilligers zetten zich daarvoor in. De Prostaatkankerstichting is lid van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Lees verder >>

Zie ook onze andere vacatures >

Back To Top