skip to Main Content

Deze week openden de Prostaatkankerstichting en NFK de nieuwe Doneer Je Ervaring-peiling met de hoofdvraag “Zorgen of angst bij kanker, wat is uw ervaring?”. Met deze peiling willen we achterhalen of mensen die kanker hebben of hebben gehad zorgen en angstgevoelens ervaren, en of deze van invloed zijn op het dagelijks leven.

Als u kanker hebt, kunt u bijvoorbeeld bang zijn voor een behandeling of u zorgen maken over de toekomst. Hebt u zorgen of angst? Zo ja, waar maakt u zich zorgen over of bent u angstig voor? En hoe gaat u hiermee om? Mensen van 18 jaar of ouder die kanker hebben of hebben gehad kunnen de vragenlijst invullen. Ook als u geen of weinig angst of zorgen hebt, kunt u aan de peiling deelnemen.

Vul de vragenlijst in
We horen graag uw ervaring. Wilt u die delen? U hoeft uw naam niet in te vullen, dus wij weten niet welke antwoorden u geeft. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Ga naar de vragenlijst >>

De vragenlijst staat open tot 14 december 2021.

De resultaten worden op 9 februari 2022 gedeeld op onze website en op nfk.nl.

Waarom deze vragenlijst?
Als u deze vragenlijst invult, weten we beter hoe mensen met kanker zorgen of angst ervaren, en waar de knelpunten zitten. Zo kunnen wij helpen de steun en het begrip te verbeteren. Dit doen we onder andere door de antwoorden op deze vragenlijst te bespreken met zorgverleners, zorgverzekeraars, de overheid en andere organisaties. Zo willen we samen de zorg beter maken.

Dit is een peiling van de kankerpatiëntenorganisaties die samenwerken binnen de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). De vragen zijn ontwikkeld met hulp van het Julius Centrum en het Helen Dowling Instituut (HDI). Het Julius Centrum onderzoekt onder andere de gevolgen van kanker. De organisatie heeft goed contact met huisartsen. Het HDI helpt mensen die last hebben van zorgen of angst en andere gevoelens bij kanker.

Back To Top