Skip to content

Een prostaatkankeroperatie is een complexe behandeling. De Prostaatkankerstichting heeft kwaliteitscriteria (normen) en volumenormen opgesteld die noodzakelijk zijn om de resultaten van de prostaatkankeroperaties te verbeteren en de bijwerkingen als gevolg van de behandeling te verminderen.

Een belangrijk kwaliteitscriterium is dat prostaatkankeroperaties worden uitgevoerd door een toegewijd medisch team dat subgespecialiseerd is in prostaatkanker. Dit expertteam/expertziekenhuis voert minimaal 250 radicale prostatectomiën per jaar uit.

Een nadere toelichting leest u in ons visiedocument op prostaatkankerzorg in Nederland 2021.

Expertziekenhuizen voor prostaatkanker

Koploperziekenhuizen voor prostaatkankeroperaties

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft samen met de Prostaatkankerstichting en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en zorgverzekeraar Zilveren Kruis drie ziekenhuizen als koplopers (expertziekenhuizen) op het gebied van prostaatkankeroperaties geselecteerd. Het doel is de kwaliteit van de prostaatkankeroperaties te verbeteren. De geselecteerde koploperziekenhuizen worden door Zilveren Kruis beloond met een driejarig, volumevrij contract voor het uitvoeren van prostaatkankeroperaties. Gedurende deze driejarige contractperiode (2019-2021) zullen zij periodiek verantwoording afleggen over het waarmaken van hun kwaliteit van zorg en hun ambities.

Deze koploperziekenhuizen voor prostaatkankeroperaties zijn:

 • Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam)
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen)
 • Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam)

Egidius Zorgconcepten

De Prostaatkankerstichting is als patiëntenorganisatie afgevaardigd in het bestuur van stichting Egidius Zorgconcepten. Egidius Zorgconcepten is door zorgverzekeraar CZ opgericht om de kwaliteit van prostaatkankerzorg in Nederland te verbeteren. Egidius Zorgconcepten wil de Nederlandse prostaatkankerzorg tot de top van de internationale benchmark laten behoren door de uitkomsten van zorg en de manier waarop de prostaatkankerzorg wordt ingericht, te verbeteren. Egidius is gestart met een focus op kwaliteit van de prostaatkankeroperaties. Stichting Egidius Zorgconcepten beoogt het gehele prostaatkanker-zorgpad te optimaliseren: van diagnostiek en behandelmodaliteiten tot nazorg.

Anders dan bij Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, heeft Egidius geen ziekenhuizen maar prostaatkankernetwerken gecontracteerd.

De aangesloten prostaatkankernetwerken zijn:
(klik op de naam om te zien welke ziekenhuizen bij een netwerk horen)

 • Anser
  met als opererend het Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam)
 • Prosper
  met als opererend het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen)
 • Prostaatkankernetwerk Nederland
  met als opererend het Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam)
 • Reinier Haga
  met al opererend het Reinier de Graaf ziekenhuis (Delft)

Wat zijn prostaatkankernetwerken?

Een prostaatkankernetwerk bestaat uit meerdere ziekenhuizen die op het gebied van prostaatkankerzorg samenwerken. Binnen het netwerk is afgesproken welk ziekenhuis op expertniveau de diagnostiek of bijvoorbeeld de prostaatkankeroperaties voor patiënten uit alle ziekenhuizen zal uitvoeren.

Meestal gaat een patiënt alleen voor dat deel van de behandeling dan naar het expertziekenhuis en vervolgt de rest van het behandeltraject in het eigen ziekenhuis. De prostaatkankerzorg is de afgelopen jaren vrijwel in zijn geheel ondergebracht in netwerken.

Onze visie is dat diagnostiek, alle prostaatkankerbehandelingen en nazorg zich onder één dak moeten bevinden, in een beperkt aantal expertziekenhuizen. Bij voorkeur geografisch verdeeld over Nederland. Maar op deze manier is het in Nederland dus (nog) niet georganiseerd.

Van ziekenhuizen die zijn toegetreden tot een prostaatkankernetwerk verwacht de Prostaatkankerstichting dat ze aantoonbaar op een vergelijkbaar niveau functioneren, of dat ze verwijzen naar het ziekenhuis in het netwerk dat de diagnostiek of de behandeling op expertniveau kan bieden.

Back To Top