skip to Main Content

Vandaag, 5 oktober, openen NFK en de Prostaatkankerstichting de nieuwe Doneer Je Ervaring-peiling Financiële gevolgen van kanker: wat is uw ervaring?. Met deze vragenlijst willen we achterhalen wat de financiële gevolgen van kanker zijn en wat dit betekent voor het leven van (ex)-kankerpatiënten en hun naasten.

Uit de Doneer Je Ervaring peiling uit 2019 over Kanker en Werk kwam naar voren dat 60% van de respondenten financiële gevolgen heeft ervaren. Met deze nieuwe vragenlijst gaan we dieper in op deze gevolgen. Als we meer inzicht hebben in de financiële gevolgen van kanker, kunnen wij nog gerichter de belangen van mensen met kanker en hun naasten behartigen.

Vul de vragenlijst in
Hebt u financiële gevolgen ervaren tijdens of na uw ziekte? En zo ja, wat was de invloed ervan op uw leven? Graag vragen we u om anoniem uw ervaring te delen. Ook als de diagnose kanker geen financiële gevolgen voor u heeft of had, is het invullen van de vragenlijst voor ons erg waardevol. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Ga naar de vragenlijst >>

De vragenlijst staat open tot 19 oktober 2021.

De resultaten worden op 14 december gedeeld op nfk.nl en prostaatkankerstichting.nl.

Deze peiling is een initiatief van en ontwikkeld door de kankerpatiëntenorganisaties verenigd binnen NFK. De peiling is mede tot stand gekomen met betrokkenheid van de Federatie Financieel Planners (FFP) en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD).  

Back To Top