skip to Main Content

Europa Uomo is een onderzoek gestart naar kwaliteit van leven van mannen met prostaatkanker. Hier moet meer bekendheid voor komen in Europa. Daarvoor vragen zij zoveel mogelijk mannen in maar liefst 27 deelnemende landen om onderstaande vragenlijst in te vullen.

Europa Uomo is een samenwerking tussen alle patiëntenorganisaties voor prostaatkanker in Europa. ProstaatKankerStichting neemt hier ook aan deel.

Ga naar de vragenlijst >>

Selecteer een taal, klik op de pijl onderaan en vul de vragenlijst in.

* Dit Kwaliteit van Leven-onderzoek is waarschijnlijk het belangrijkste initiatief dat Europa Uomo ooit heeft gelanceerd. De kwaliteit van leven van mannen met prostaatkanker is al geruime tijd een groot probleem. Deze enquête is een belangrijke stap in meer bekendheid van KvL-problemen voor mannen en hun families die te maken hebben met prostaatkanker. Het succes van deze online vragenlijst is afhankelijk van de respons uit de aangesloten organisaties in 27 landen.

* Zijn uw gegevens in de enquête veilig? Absoluut. De verzamelde gegevens kunnen niet per persoon worden bekeken door iemand die op enigerlei wijze verbonden is aan Europa Uomo. De gegevens worden verwerkt door een onafhankelijke derde partij, Cellohealth, een Britse expert in dit soort enquêtes. De gegevens worden geanonimiseerd en verzameld om de vertrouwelijkheid te waarborgen. Nadat het materiaal van patiënten door Cellohealth is verzameld, worden links naar de personen die de enquête hebben ingevuld, verwijderd.

* Waarom is deze enquête zo belangrijk? Dit is een unieke kans voor Europese organisaties voor prostaatkankerpatiënten om informatie uit de eerste hand, op een volledig vertrouwelijke basis, van echte patiënten te verzamelen. Met behulp van de beste onderzoeksmethode en met onafhankelijke onderzoeksspecialisten wordt de informatie verzameld in de 19 Europese talen.

* Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens? De verzamelde informatie stelt Europa Uomo en zijn partners in staat te pleiten bij besluitvormers in Europa. Het informeert patiënten over de gevolgen van prostaatkanker. De uitvraag maakt ook een vergelijking tussen de landen van de effecten van prostaatkanker op het leven van patiënten, hun partners en families mogelijk. En het biedt een basis voor acties om ongelijkheden weg te nemen. Patiëntenorganisaties zijn beter uitgerust om geïnformeerde verklaringen af ​​te leggen bij de relevante Europese organisaties.

* Hoe start je met de enquête? Klik op de link boven- of onderaan dit artikel. Selecteer een van de 19 talen waarin u de enquête wilt invullen en start de enquête. We vragen u om de enquête slechts eenmaal in te vullen, zelfs als u meer dan één uitnodiging ontvangt.

* Moet ik lid zijn van een nationale of regionale prostaatkankerpatiëntenorganisatie om de enquête in te vullen? Nee. Als u prostaatkankerpatiënt bent kunt u deelnemen aan de enquête.

U kunt de enquête ook invullen namens iemand die prostaatkanker heeft, maar die de enquête niet zelf kan invullen.

In de enquête worden de antwoorden automatisch geregistreerd zodra ze zijn verzonden. Het invullen van de enquête betekent automatische opname in de resultaten.

* Hoe lang duurt het om de enquête in te vullen? Ongeveer 15 minuten.

Alvast bedankt voor uw deelname!

Ga naar de vragenlijst >>

Selecteer een taal, klik op de pijl onderaan en vul de vragenlijst in.

Back To Top