Skip to content

Harm Kuipers

De Limburgse regiovertegenwoordiger Toine Kaas tipte de redactie van Nieuws onlangs over het ‘prostaatkankerdashboard’ ontwikkeld door het Prostaatkankercentrum Zuid (PKCZ). Dit nieuwe digitale hulpmiddel zou helpen elke patiënt de optimale zorg te bieden. Alle reden om nadere uitleg te vragen aan dr. Max Bruins, uroloog in het PKCZ.

Welke ziekenhuizen werken samen in het PKCZ?

Het Prostaatkankercentrum Zuid is één van de grote landelijk centra voor prostaatkankerzorg en bestaat uit een samenwerkingsverband tussen een aantal ziekenhuizen in Limburg en Zuidoost Brabant (Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, Laurentius Ziekenhuis in Roermond, Maastricht UMC+, VieCuri Medisch Centrum in Venlo en Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen en Sittard). De prostaatoperaties zijn geconcentreerd in Heerlen en worden met de DaVinci robot gedaan. Bestralingen worden gedaan in de MAASTRO kliniek in Maastricht en Venlo. Het aantal prostaatoperaties binnen het PCKZ is ongeveer 200 per jaar.

Dr. Bruins vertelt dat het prostaatkankercentrum Zuid als blijk van kwaliteit in 2022 de zogenaamde STZ erkenning heeft gekregen. STZ staat voor Samenwerkende Topklinische opleidings-Ziekenhuizen. Een STZ erkenning kan pas worden verkregen wanneer het centrum aantoonbaar excellente patiëntenzorg levert en daarnaast aan opleiding, innovatie en wetenschap doet. Best iets om trots op te zijn en volgens dr. Bruins heeft het gebruik van het digitale prostaatkanker dashboard daaraan bijgedragen.

Wat is het prostaatkankerdashboard?

Bij samenwerkingsverbanden zoals het PKCZ is goede informatie uitwisseling en communicatie van essentieel belang om optimale zorg voor elke patiënt te kunnen leveren. Om dat te bewerkstelligen heeft men met behulp van ICT specialisten en een epidemioloog een digitaal programma, het zogenaamde prostaatkanker dashboard, ontwikkeld. Het dashboard is bedoeld voor de zorgprofessional en elke bij prostaatkankerzorg betrokken professional binnen het PKCZ heeft toegang tot dat dashboard.

De zorgprofessional kan na inloggen op het dashboard op het computerscherm bijvoorbeeld direct resultaten per centrum, per operateur of per patiënt oproepen. Zo wordt nauwgezet de aantallen en wachtlijst per ziekenhuis (en zelfs operateur) geregistreerd.

Maar ook operatieresultaten worden automatisch in het systeem geladen en ook resultaten als wel of geen schone snijvlakken en de locatie daarvan, complicaties, operatieduur enz. worden ingevoerd. Sommige gegevens, zoals de pathologie uitslagen van biopten moeten nog handmatig worden ingevoerd, maar een groot deel gaat automatisch.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de veelheid aan ingevoerde gegevens heeft het PKCZ een gepromoveerd epidemioloog (Lizzy Driessen) als datamanager in dienst. Zij heeft tevens een belangrijke rol voor het medisch wetenschappelijk onderzoek binnen het PKCZ.

Er vindt een driemaandelijkse evaluatie van de resultaten plaats door de urologen die de prostaatoperaties uitvoeren samen met Lizzy Driessen. Wanneer bijvoorbeeld uit de gegevens blijkt dat een bepaalde operateur meer of juist minder schone snijvlakken heeft kunnen de opnames van de operatie (alle operaties worden op video opgenomen) direct worden opgeroepen en gezamenlijk worden bekeken. Er kan daarna eventueel bijsturing plaatsvinden.

Deze benadering werkt stimulerend voor de zorgprofessionals en kan bijdragen aan verdere verbetering van de reeds goede resultaten. De kern en kracht van het dashboard is een snel inzicht in behandelresultaten, waardoor, indien nodig snel kan worden bijgestuurd.

Dr. Bruins merkt op dat een belangrijke voorwaarde voor optimaal gebruik van het dashboard een goed samenwerkend team is, dat open staat voor transparantie en de intentie en ambitie heeft de best mogelijke zorg te willen leveren. En dat is bij het PKCZ het geval.

Prostaatkanker dashboard draagt bij aan de beste zorg voor elke patiënt

Het prostaatkanker dashboard maakt eenvoudig contact en gemakkelijke en snelle uitwisseling van resultaten tussen de verschillende ziekenhuizen en betrokken behandelaars mogelijk. Elke patiënt kan worden gevolgd en geëvalueerd, ook wanneer verschillende (deel)behandelingen niet in hetzelfde ziekenhuizen plaats vinden.

Een belangrijk voordeel voor de patiënt is dus dat de diagnostiek en nazorg dicht bij huis kan plaatsvinden, terwijl toch alle resultaten nauwgezet bijgehouden en geëvalueerd worden. Elke drie maanden worden de resultaten integraal, per centrum en soms per behandelaar geëvalueerd en indien nodig kan verder onderzoek worden gedaan of worden bijgestuurd. Alles met als doel optimale zorg voor iedere patiënt.

Screenshot van een schermoverzicht
Back To Top