skip to Main Content
Jenny en Piet
Jenny en Piet

Aart J. van Dijk

Piet Zuidam is geboren in 1943, Piet groeide op in Gouda en studeerde HTS-Bouwkunde in Rotterdam. Piet is een liefhebber van golfen en van lange wandeltochten. Zo voltooide hij 15x de 4-daagse van Nijmegen en bereikte hij 4x de eindstreep in Santiago de Compostella in Spanje.

Wat is Piet overkomen?

15 jaar geleden werd een collega van Piet ziek. Hij bleek aan prostaatkanker te lijden. Nadat de collega een prostaatverwijdering had ondergaan leek hij genezen, maar acht jaar later openbaarden zich uitzaaiingen. Uiteindelijk overleed hij aan prostaatkanker. Piet was daar nogal van onder de indruk en besloot jaarlijks zijn PSA te laten controleren om tijdig geïnformeerd te zijn als bij hem de PSA zou stijgen. De PSA steeg langzaam tot acht. Vijf jaar geleden stelde de huisarts van Piet vast dat er sprake was van een ‘onrustige prostaat’, de PSA bleek 33 te zijn. Hij verwees Piet naar de uroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Deze stelde vast dat er geen sprake was van prostaatkanker en dat de PSA zou dalen.

Dat gebeurde aanvankelijk ook, de PSA daalde vanzelf naar zeven. Kort daarna steeg de PSA weer naar 10 en was verder onderzoek gewenst. Na het nemen van biopten bleken twee biopten positief (ongunstig) te zijn. Piet kon nu kiezen uit de vier bekende behandelingen: waakzaam afwachten, opereren, inwendige bestraling of uitwendige bestraling. Piet had voorkeur voor inwendige bestraling, hoewel hij, naar zijn mening, weinig informatie van JBZ had gekregen over de mogelijke consequenties van de behandelingen.

De huisarts stelde vast dat er sprake was van een ‘onrustige prostaat’

Piet als enthousiaste golfer
Piet als enthousiaste golfer

‘Fluitje van een cent’

De uroloog stelde dat bij Piet de inwendige bestraling niet mogelijk was omdat ‘zijn prostaat daarvoor te groot was en over het schaambeen hing’. JBZ stelde voor om een operatie uit te voeren waarbij de prostaat zou worden verwijderd (een radicale prostatectomie). Piet kreeg te horen dat dat ‘een fluitje van een cent zou zijn’. Piet heeft dat als een valse vorm van voorlichting ervaren want nadat de operatie was uitgevoerd kreeg hij te horen dat hij volledig incontinent was en dat de erecties waren verdwenen. Met wat incontinentiemateriaal kon Piet naar huis. Een belangrijk punt was dat de waarde van de PSA sindsdien nul is. Daarmee is het primaire doel, het weghalen van de kanker, bereikt. Maar tegen welke prijs?

Na verloop van tijd wilde Piet dat er wat gedaan zou worden aan het incontinentieprobleem. JBZ stelde voor een male sling aan te brengen. Dat is de methode die door JBZ doorgaans wordt aangeboden (bron: website JBZ). De male sling is geplaatst eind september 2019. Een oplossing van het incontinentieprobleem was het niet, in tegendeel: Piet werd doodziek, er was sprake van een ontsteking, hij kon niet meer plassen en is meerdere keren ’s nacht naar de eerste hulp geweest, hij kreeg een formidabel opgezette balzak die op een gegeven moment is geknapt, er is medio december een buikkatheter aangelegd. Eind december is de male sling operatief verwijderd. Piet heeft veel geleden in deze maanden. Het was een drama. Het gehele schaamgebied was fors beschadigd. Zijn vrouw Jenny: ‘Het is moeilijk geweest om Piet uit deze rampzalige toestand te halen. Hij was ook weer aangewezen op inleggers, soms had hij zeven inleggers op een avond nodig’. Jenny en haar dochter hebben bij Piet aangedrongen op een second opinion.

100% garantie op volledig succes is nooit te verkrijgen

Hoe is het nu met Piet?

Piet heeft contact opgenomen met de afdeling Urologie van het Radboudumc in Nijmegen en kreeg meteen de in incontinentie gespecialiseerde uroloog aan de lijn. Deze heeft goed geluisterd naar de ervaringen van Piet. Zijn conclusie was dat hij bij het Radboudumc het plaatsen van een Sfincterprothese als oplossing kon aanbieden. De resultaten daarbij zijn doorgaans prima, maar 100% garantie op volledig succes is nooit te verkrijgen. Piet ‘was als de dood’ en erg bang. Hij vroeg aan de uroloog of hij niet met iemand die zo’n operatie heeft gehad zou kunnen praten alvorens een beslissing te nemen. De uroloog had daar een oplossing voor. Hij heeft de schrijver van dit artikel vier maal geopereerd in verband met urineincontinentie.

Uroloog en schrijver/patiënt hebben in het recente verleden afgesproken dat de uroloog patiënten als Piet mag verwijzen naar de schrijver/patiënt voor een ervaringsgesprek. Dat gebeurt af en toe. De patiënten kunnen alle vragen kwijt en kunnen vervolgens zelf hun eigen keus maken. Piet heeft gebruik gemaakt van deze optie. De operatie is vervolgens goed verlopen, hij heeft geen pijn gehad en geen last gehad van een ontsteking. Piet: ‘Sinds twee november j.l. voel ik mij een stuk beter en ik begin weer te denken aan een lange wandeling, met dank aan de uroloog van het Radboudumc’.

Back To Top