skip to Main Content

‘Nieuws’ is het magazine van de Prostaatkankerstichting. Het magazine verschijnt 4x per jaar in een oplage van ca. 7.000 stuks. De redactie telt zeven leden. Allen prostaatkankerpatiënt (geweest) of anderszins nauw betrokken bij het werkveld van de Prostaatkankerstichting. 

Wij komen graag in contact met belangstellenden voor de rol van hoofdredacteur. 
Als hoofdredacteur ben je eindverantwoordelijk voor de inhoud van Nieuws. Samen met de leden van de redactie bedenk je onderwerpen voor artikelen, besluit je wie van de redactie over welk onderwerp een artikel voorbereidt en al of niet een interview met een derde zal houden. Daarnaast kies je welke door anderen aangeleverde artikelen wel of niet geplaatst worden. Als hoofdredacteur schrijf je zelf naar behoefte ook artikelen.

De redactie vergadert 4x per jaar. Jij leidt die vergadering.

Eén lid van de redactie is verantwoordelijk voor de ‘plank’, de basis voor de indeling van de pagina’s en voor het contact met de drukker.

De functie van hoofdredacteur betreft een rol als vrijwilliger. Noodzakelijke reiskosten en onkosten worden uiteraard vergoed.

Heb je belangstelling?
Stuur dan een mail met een beknopt cv aan harry.boogh@prostaatkankerstichting.nl, bestuurslid Vrijwilligerszaken.

 

Back To Top