Skip to content

‘Nieuws’ is het magazine van de Prostaatkankerstichting. Het magazine verschijnt 4x per jaar in een oplage van ca. 7.000 stuks. De redactie telt zeven leden. Allen prostaatkankerpatiënt (geweest) of anderszins nauw betrokken bij het werkveld van de Prostaatkankerstichting. 

Wij komen graag in contact met belangstellenden voor de rol van hoofdredacteur. 
Als hoofdredacteur ben je eindverantwoordelijk voor de inhoud van Nieuws. Samen met de leden van de redactie bedenk je onderwerpen voor artikelen, besluit je wie van de redactie over welk onderwerp een artikel voorbereidt en al of niet een interview met een derde zal houden. Daarnaast kies je welke door anderen aangeleverde artikelen wel of niet geplaatst worden. Als hoofdredacteur schrijf je zelf naar behoefte ook artikelen.

De redactie vergadert 4x per jaar. Jij leidt die vergadering.

De functie van hoofdredacteur betreft een rol als vrijwilliger. Noodzakelijke reiskosten en onkosten worden uiteraard vergoed.

Heb je belangstelling?
Stuur dan een mail met een beknopt cv aan harry.boogh@prostaatkankerstichting.nl, bestuurslid Vrijwilligerszaken.

De Prostaatkankerstichting is de patiëntenorganisatie voor mannen met prostaatkanker en hun naasten. De Prostaatkankerstichting biedt lotgenotencontact, geeft voorlichting & informatie, zet zich in voor goede kwaliteit van zorg en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. Ruim honderd vrijwilligers zetten zich daarvoor in. De Prostaatkankerstichting is lid van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Lees verder >>

Zie ook onze andere vacatures >

Back To Top