Ga naar hoofdinhoud

Op 2 maart 2023 kregen we te horen dat ons bestuurslid Rien Knol op 74-jarige leeftijd is overleden. We wisten dat dit bericht ging komen, maar dat maakt de schok niet minder groot. Rien was sinds begin 2014 secretaris van de Prostaatkankerstichting. Hij heeft zijn taken vol enthousiasme en passie vervuld en was geliefd binnen zowel het zorgveld als de interne organisatie.

Ook heeft Rien een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de Prostaatkankerstichting in Suriname. Riens motto was: ‘Niets is te veel, niets is te gek!’. We zijn Rien intens dankbaar voor al het werk dat hij voor de stichting heeft verzet en wensen zijn familie en naasten veel kracht en sterkte toe om met dit verlies om te gaan.

Back To Top