Ga naar hoofdinhoud

Select MDx test beschikbaar

In Nieuws van september 2016 schreven wij over twee nieuwe prostaatkanker testen. Een daarvan was de SelectMDx test. Die test is ontwikkeld samen met het Radboudumc, maar is om de test voor iedereen breed beschikbaar te maken ondergebracht bij een commercieel bedrijf, MDx Health. Professor dr. Jack Schalken, hoogleraar Experimentele Urologie, is mede ontwikkelaar van de SelectMDx test. De redactie van Nieuws vroeg hem hoe het nu met die beschikbaarheid staat.

Eerst nog even dit: wat doet die test?

De SelectMDx test is een urine test die beter in kaart brengt welke tumoren agressief en kwaadaardig zijn en welke we feitelijk op hun beloop kunnen laten. De huidige standaard, meting van de PSA-waarde, is niet echt betrouwbaar. In ongeveer drie kwart van de gevallen is er geen sprake van kanker of gaat het om een relatief ongevaarlijke vorm. Met de SelectMDx test wordt efficiënt in een vroeg stadium vastgesteld of er sprake is van een agressieve vorm van kanker, betrouwbaar in negen van de tien gevallen. Daarmee kan overbehandeling worden voorkomen, en daarmee ook bespaard op zorgkosten, aanzienlijk zelfs, het Radboud Report Oncology noemt een bedrag van ruim € 2 mln. per jaar.

Hoe staat het er met die brede inzetbaarheid nu voor?

Jack Schalken zegt over de huidige situatie het volgende: ‘er zijn op dit moment naast het Radboudumc al meerdere andere ziekenhuizen die de test nu inzetten, ook bij de Andros klinieken. Met zorgverzekeraars wordt nog overlegd, in het Radboudumc loopt een project met VGZ om de inzet van SelectMDx te onderzoeken.

Ook op andere fronten zijn we er druk mee bezig. Een studie naar de kosteneffectiviteit is juist gepubliceerd (BJUI, maart 2017) met als nevenbevinding dat niet alleen de kosten worden gedrukt, maar dat ook de kwaliteit van leven wordt bevorderd. Een van de eerste gebruikers van de SelectMDx, Dr. Minnee uit Zoetermeer heeft de test vergeleken met de ERSPC risc calculator en is van mening dat de nieuwe test superieur is. De onderzoeksresultaten zullen gepresenteerd gaan worden tijdens de Global Congress on Prostate Cancer eind juni in Lissabon.

Ondertussen laat een voorlopige studie in Nijmegen zien dat de SelectMDx een veelbelovende indicator kan zijn voor het stratificeren van patiënten voor een mp-MRI test. De grote 4M studie (die al een tijdje in meerdere ziekenhuizen loopt) kan hier straks uitsluitsel over geven.’

Vooruitgang

Tot zover Jack Schalken. Er is al eerder wel gezegd dat nieuwe ontwikkelingen in een conservatieve wereld als de geneeskunde vaak erg moeizaam gaan en traag verlopen. Vanuit het gezichtspunt van de patiënt lijkt het inderdaad allemaal erg traag te gaan, immers de patiënt wil liefst direct profiteren van iets dat goed voor hem is, maar toch: er gebeurt wel degelijk iets, er wordt vooruitgang geboekt. Daar mogen wij als patiënt heel blij mee zijn.

De PKS wenst alle onderzoekers die bezig zijn met de SelectMDx test veel inspiratie en doorzettingsvermogen, maar vooral ook: veel succes.

Back To Top