Skip to content

‘Kankerscreening heeft nauwelijks effect’. Tot deze conclusie komen Amerikaanse wetenschappers in hun publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA. Het is een conclusie die de nodige vragen oproept bij de Prostaatkankerstichting.

Recentelijk heeft de Europese commissie de Europese lidstaten aanbevolen om het screeningsprogramma uit te breiden naar prostaatkanker. Te beginnen met een onderzoek naar de effectiviteit en haalbaarheid ervan.

Hoe het tij te keren tegen de vele ‘te late’ prostaatkankerdiagnoses en de stijgende sterftecijfers? Bij één op de vijf mannen is de prostaatkanker bij diagnose al uitgezaaid. Genezing is niet meer mogelijk.

Jaarlijks sterven 3.000 mannen per jaar aan prostaatkanker. Dit aantal stijgt al jaren en neemt ook de komende tien jaar flink toe, zo is de verwachting.

Ca. 54.000 mannen lijden aan de gevolgen van uitgezaaide prostaatkanker. Deze mannen leven doorgaans nog vele jaren, mét een toenemende ziektelast. De (pijn-)klachten als gevolg van uitzaaiingen en bijwerkingen, of complicaties van behandelingen, hebben een ingrijpende invloed op de kwaliteit van leven.

De kosten van de complexe behandeling van prostaatkanker in een gevorderd stadium zijn hoog en langdurig. Vele malen hoger dan ingrijpen in de vroege fase met een kortdurende behandeling.

De Prostaatkankerstichting concludeert dat het urgent is om vervolg te geven aan de aanbeveling van de Europese Commissie. We hebben het initiatief genomen om met (medisch) deskundigen de haalbaarheid en doelmatigheid te verkennen.

Het aantal sterfgevallen aan prostaatkanker in Nederland moet en kan worden verminderd.

Klik op onderstaande links voor de reacties van medisch experts en demissionair minister Kuipers op het onderzoek:

Tot slot:
Zolang er geen sprake is van screening op bevolkingsniveau, vindt de Prostaatkankerstichting het belangrijk dat mannen weten dat zij de huisarts kunnen vragen om vroegdiagnostiek naar prostaatkanker en zich ervan bewust zijn dat er zowel voor- als nadelen zitten aan de vroege opsporing van prostaatkanker.

 

 

 

Back To Top