skip to Main Content

Lid kwaliteitsgroep; aandachtsgebied medische psychosociale zorg (vrijwillig)

Vacature lid kwaliteitsgroep Prostaatkankerstichting
met aandachtsgebied medische psychosociale zorg (vrijwillig)

De organisatie
De Prostaatkankerstichting behartigt de belangen van prostaatkankerpatiënten en hun naasten. De stichting, een van de grootste kankerpatiëntenorganisaties in Nederland, is sterk groeiend en telt op dit moment meer dan 3000 donateurs. De stichting maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties.

De kwaliteitsgroep binnen de organisatie ondersteunt gevraagd en ongevraagd het bestuur van de Prostaatkankerstichting. De kwaliteitsgroep bestaat uit zes leden, allen vrijwilliger, met elk een eigen aandachtsgebied. Zij worden ondersteund door drie betaalde medewerkers (bestuursondersteuning, communicatie en kwaliteit van zorg). Het streven is dat wat betreft kennis en achtergrond de kwaliteitsgroep een afspiegeling is van zoveel mogelijk disciplines binnen de gezondheidszorg.

Ontwikkelingen in de zorg
Er ontstaan steeds meer nieuwe inzichten en mogelijkheden op het gebied van diagnostiek en behandeling van prostaatkanker. Daarnaast is sprake van concentratie ervan binnen een groep geselecteerde ziekenhuizen. Binnen de Nederlandse Vereniging van Urologen wordt door urologen, radiologen en oncologen samengewerkt om een hoogwaardige kwaliteit van zorg te leveren. Ook patiëntenorganisaties worden daarbij betrokken.

Wie zoeken wij
De kwaliteitsgroep komt graag in contact met belangstellenden voor het aandachtsgebied ‘medische psychosociale zorg ’. Bij voorkeur een (ex-)prostaatkankerpatiënt of partner van een prostaatkankerpatiënt. Iemand die zich vanuit patiëntenperspectief, als vrijwilliger, wil en kan inzetten voor de ontwikkeling van de medische psychosociale zorg. Iemand met bij voorkeur een medische sociaal psychologische achtergrond/psycholoog en communicatief sterk.

Zie voor details hierna.

Doel van de medisch psychosociale zorg.
Zoals reeds beschreven vinden heel veel medisch technische ontwikkelingen plaats die er voor zorgen dat de resultaten van behandelingen meer effectief zijn. De toename van de mogelijkheden van behandelingen geeft niet alleen keuzestress maar ook onzekerheid met betrekking tot de uitkomsten.

Prostaatkanker heb je niet alleen. Ook de partners ervaren dat stress en onzekerheid en gebrek aan toekomstperspectief een belangrijke belemmering kan zijn voor het dagelijks functioneren.

Op dit moment wordt in de poliklinische nazorg nauwelijks gezamenlijk met de patiënt aandacht besteed aan de effecten van de diverse behandelingen. Te denken valt aan: incontinentie, onvruchtbaarheid, erectieproblemen, darmproblemen, stijgende PSA-waarden etc.

De Prostaatkankerstichting is van mening dat deze gevolgen meer onder de aandacht van zowel huisartsen als behandelaars moet worden gebracht en door begeleiding een betere structuur kan geven aan de poliklinische nazorg.

De functie ‘lid kwaliteitsgroep met aandachtsgebied medische psychosociale zorg’ is nieuw binnen de Prostaatkankerstichting. Dit biedt de mogelijkheid daar zelf structuur en invulling aan te geven.

Wat ga je doen:

 • Je vormt samen met een lid van de kwaliteitsgroep de werkgroep ‘ medisch psychosociale zorg’ en stemt onderling de werkzaamheden af.
 • Je volgt de ontwikkelingen van de visie omtrent medisch sociale zorg en geeft beleidsmatig je visie op deze zorg.
 • Je participeert, indien gevraagd, in externe werkgroepen om vanuit medisch psychosociale zorg de aangeleverde stukken te becommentariëren.
 • Eén keer per maand vergader je met de kwaliteitsgroep van de Prostaatkankerstichting om ontwikkelingen uit te wisselen.

 Wat zoeken wij:

 • (ex-)prostaatkankerpatiënt en teamplayer
 • HBO+/WO werk-denkniveau
 • Bij voorkeur een medisch psychosociale achtergrond of bereid zijn deze eigen te maken.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Een initiatiefnemer
 • Engelse leesvaardigheid
 • Digitaal kunnen werken met de computer

Tijdsinvestering:

 • Tijdsinvestering ca. 10 uur per maand.
 • In de gelegenheid zijn om één keer per maand op maandag in Utrecht te vergaderen met de gehele Kwaliteitsgroep

Wat bieden wij (o.a.):

 • De gelegenheid om vanuit je ervaringsdeskundigheid en competenties bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van prostaatkankerzorg.
 • Een dynamisch team van betrokken ervaringsdeskundige vrijwilligers.
 • Een jaarlijkse vrijwilligersdag met gevarieerd programma van informatie en ontmoeting.
 • Een onkostenvergoeding in de vorm van reis- , telefoon- en printkostenvergoeding.

Interesse?
Als deze functie, op vrijwillige basis, je aanspreekt, stuur dan een korte motivatie met CV naar Harry Boogh, bestuurslid Vrijwilligerszaken, harry.boogh@prostaatkankerstichting.nl.

Back To Top
X