skip to Main Content

Stichting Duos publiceerde op 10 december onderstaand bericht op hun website:

De komende maanden en vooral voorjaar 2022 zal in Nederland behandeling met LutetiumPSMA langzaam op gang komen. Enkele ziekenhuizen hebben toestemming gekregen deze behandeling uit te gaan voeren. In eerste instantie is de capaciteit in Nederland beperkt. Niet door menskracht of Covid, maar door het beperkte aantal “nucleaire bedden” (geïsoleerde kamers omwille van stralingshygiëne). Daarvan zijn er meestal maar één of enkele beschikbaar in ziekenhuizen voor patiënten de een radioactieve behandeling ondergaan voor een andere vorm van kanker.

Vanwege de bouwvereisten van dikkere muren en gescheiden riolering is dat ook niet direct aan te passen. Uiteraard zullen bij de eerste patiënten stralingsmetingen worden uitgevoerd om opname/verblijfsduur in deze schaarse kamers zo kort mogelijk te houden.

Gezien de beperkte beschikbaarheid is de voorwaarde die verzekeraars en behandelaars hebben gesteld, om LutetiumPSMA alleen in te zetten als er geen andere zinvolle behandelingen meer zijn. Dat houdt in de praktijk in dat patiënten pas in aanmerking komen als de reguliere behandelingen, inclusief de 2 lijnen chemotherapie, niet (meer) werken. Vanwege de stralingsbelasting moeten patiënten  in redelijke conditie zijn, omdat ze zich in de isolatieperiode geheel zelfstandig kunnen redden. Daarnaast moet op basis van een actuele PSMA PET scan en CT scan (in het eigen ziekenhuis) ook duidelijk zijn dat een dergelijke behandeling werkzaam kan zijn. De uitrol zal over de verschillende ziekenhuizen niet gelijk zijn. Stichting DUOS heeft daar geen volledig  zicht op, evenmin of er in de betrokken ziekenhuizen sprake is van wachtlijsten.

Uw behandelaar moet voor u rechtstreeks contact te leggen met het Lutetium centrum in uw regio.

Het ErasmusMC heeft vergunning gekregen om naast Lutetium -PSMA ook Actinium-PSMA te gaan ontwikkelen. Naar verwachting zullen in Rotterdam de eerste patiënten uit de regio behandeld worden vanaf februari 2022.

Bron: https://stichtingduos.nl/lutetium-en-actinium-psma-in-nederland/

Aanvullende informatie van de Prostaatkankerstichting:

Wat PSMA therapie inhoudt staat beschreven op de website van het PSMA-forum: PSMAbehandeling – Wat is lutetium PSMA | PSMA Forum

Het PSMA-forum, een stichting waarin een aantal disciplines zijn vertegenwoordigd, zoals nucleair geneeskundigen, urologen, oncologen, en apothekers, werkt hard om de behandeling van Lutetium-177 aangemerkt te krijgen als vergoede zorg. De Prostaatkankerstichting is ook actief lid van dit forum.

Om de therapie te mogen toedienen moeten nogal wat zaken geregeld worden, zoals veilige therapiekamers voor zowel de behandelaars als de patiënten, vergunningen, afvalverwerking, criteria waar patiënten aan moeten voldoen, etc.

De voorzichtige verwachting is dat in de eerste helft van 2022 de therapie integraal als vergoede zorg wordt aangemerkt.

Back To Top