skip to Main Content

Maar wat doet NFK precies?

ProstaatKankerStichting is lid van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

NFK is een samenwerkingsverband van
19 kankerpatiëntenorganisaties (kpo’s). W z n collectief dé stem en belangenbehartiger van
alle (ex-)kankerpatiënten en hun naasten in Nederland. NFK behartigt de tumoroverstijgende belangen en ondersteunt de besturen van de kpo’s. Kpo’s, zoals ProstaatKankerStichting, kunnen gebruikmaken van de kennis, expertise en contacten van de NFK-belangenbehartigers. Andersom, gebruiken we de kennis en ervaring

vanuit de kpo’s om de tumoroverst gende belangenbehartiging op vijf thema ́s uit te voeren, namelijk Samen
Beslissen, Transparantie, Expertzorg, Geneesmiddelen en Laatste Levensfase. Samen Beslissen betekent dat de patiënt samen met de zorgverlener bespreekt en beslist welke zorg of behandeling het beste bij hem
of haar past. We vinden dat alle mensen een volledig beeld moeten krijgen van de medische mogelijkheden, en welke keuzes z hierin kunnen maken.

Daarnaast maken we ons hard voor Transparantie in de zorg. Transparantie zorgt ervoor dat mensen inzicht krijgen in de kwaliteit van zorg. Hierdoor is onder andere bekend hoe vaak een arts een bepaalde behandeling uitvoert, wat de risico’s z n en hoe andere mensen de zorg in dat ziekenhuis ervaren. Een ander thema is Expertzorg. We willen dat de kankerzorg meer geconcentreerd wordt in expertcentra; centra waar één tot drie aandoeningen behandeld worden. Op die manier kunnen zorgverleners zich specialiseren. Ook het hebben van toegang tot innovatieve, betaalbare Geneesmiddelen is een speerpunt van NFK. Door aanwezig te z n t dens alle belangr ke landel ke overleggen werken we voortdurend aan beïnvloeding van beleid.

Met het thema Laatste Levensfase komen we op voor kankerpatiënten die niet meer beter worden. Het is van belang dat patiënten in hun laatste levensfase passende zorg ontvangen en op tijd en goed over het levenseinde kunnen praten, zodat de zorg en de begeleiding volledig afgestemd wordt op de persoonlijke wensen en behoeften.

Doneer Je Ervaring: onderzoek op actuele thema’s Naast belangenbehartiging zorgen we er namens alle kpo ́s voor dat de stem van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten wordt gehoord. Dit doen we met ons patiëntenpanel DoneerJeErvaring.nl. Drie keer per jaar ontvangen 35.000 (ex-)kankerpatiënten een vragenlijst over een actueel thema. Ook leden van ProstaatKankerStichting krijgen een uitnodiging voor DoneerJeErvaring.nl. Met de uitkomsten van deze anonieme vragenlijst krijgen we ‘munitie’ om beter op te komen voor de (ex-) patiëntenbelangen in de media, zorg en politiek. Op 2 april a.s. publiceert NFK de resultaten van het onderzoek Kanker & Werk.

Meer informatie over onze thema’s en DoneerJeErvaring vindt u op www.nfk.nl.

Back To Top
X