skip to Main Content
Logo NFK

Prostaatkankerstichting is lid van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

NFK is een samenwerkingsverband van 19 kankerpatiëntenorganisaties (kpo’s). Wij zijn collectief dé stem en belangenbehartiger van alle (ex-)kankerpatiënten en hun naasten in
Nederland. NFK behartigt de tumoroverstijgende belangen en ondersteunt de besturen van de kpo’s. Kpo’s, zoals Prostaatkankerstichting, kunnen gebruikmaken van de kennis, expertise
en contacten van de NFK-belangenbehartigers. Andersom, gebruiken we de kennis en ervaring vanuit de kpo’s om de tumoroverstijgende belangenbehartiging op vijf thema´s uit te voeren, namelijk Samen Beslissen, Transparantie, Expertzorg, Geneesmiddelen en Laatste Levensfase.

Samen Beslissen betekent dat de patiënt samen met de zorgverlener bespreekt en beslist welke zorg of behandeling het beste bij hem of haar past. We vinden dat alle mensen een volledig beeld moeten krijgen van de medische mogelijkheden, en welke keuzes zij hierin kunnen maken.
Daarnaast maken we ons hard voor Transparantie in de zorg. Transparantie zorgt ervoor dat mensen inzicht krijgen in de kwaliteit van zorg. Hierdoor is onder andere bekend hoe vaak een
arts een bepaalde behandeling uitvoert, wat de risico’s zijn en hoe andere mensen de zorg in dat ziekenhuis ervaren.

Een ander thema is Expertzorg. We willen dat de kankerzorg meer geconcentreerd wordt in expertcentra; centra waar één tot drie aandoeningen behandeld worden. Op die manier kunnen zorgverleners zich specialiseren. Ook het hebben van toegang tot innovatieve, betaalbare Geneesmiddelen is een speerpunt van NFK.
Door aanwezig te zijn tijdens alle belangrijke landelijke overleggen werken we voortdurend aan beïnvloeding van beleid.

Met het thema Laatste Levensfase komen we op voor kankerpatiënten die niet meer beter worden. Het is van belang dat patiënten in hun laatste levensfase passende zorg ontvangen en op tijd en goed over het levenseinde kunnen praten, zodat de zorg en de begeleiding volledig afgestemd wordt op de persoonlijke wensen en behoeften.

Doneer Je Ervaring: onderzoek op actuele thema’s
Naast belangenbehartiging zorgen we er namens alle kpo´s voor dat de stem van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten wordt gehoord. Dit doen we met ons patiëntenpanel DoneerJeErvaring.nl. Drie keer per jaar ontvangen 35.000 (ex-)kankerpatiënten een vragenlijst over een actueel thema. Ook leden van Prostaatkankerstichting krijgen een uitnodiging voor DoneerJeErvaring.nl. Met de uitkomsten van deze anonieme vragenlijst krijgen we ‘munitie’ om beter op te komen voor de (ex-) patiëntenbelangen in de media, zorg en politiek. Op 2 april a.s. publiceert NFK de resultaten van het onderzoek Kanker & Werk.

Meer informatie over onze thema’s en DoneerJeErvaring vindt u op www.nfk.nl.

Back To Top