skip to Main Content

Door: Wim Nak

De FLAME studie is nu afgerond. Met buitengewoon gunstig resultaat voor de prostaatkankerpatiënt die met uitwendige bestraling wordt behandeld.

Normaal gesproken wordt de hele prostaat bestraald, volgens de toenmalige standaard was dat 35 keer. Door tijdens deze cyclus de tumor nog een extra dosis te geven wordt de kans op terugkeer van de kanker aanzienlijk verkleind.

Flame-trial
De FLAME studie is geïnitieerd vanuit het UMC Utrecht in samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek, UZ Leuven en Radboudumc. Er zijn 571 patiënten onderzocht die prostaatkanker hadden met een matig tot hoog risico. Ongeveer de helft van hen onderging de standaard behandeling. De andere helft kreeg een gerichte extra dosis straling toe, de ‘boost’.
Bij 15% van de mannen met de standaard behandeling was in de periode tot vijf jaar na behandeling de PSA weer verhoogd. Bij mannen met de extra ‘boost’ was dat slechts in 8% het geval. Grofweg een halvering van het recidive risico, een mooi resultaat van de studie!

Geen extra bijwerkingen
‘De bestralings-boost halveert dus het aantal mannen dat de PSA-waarde weer omhoog ziet gaan in de eerste vijf jaar na hun behandeling: van 15 naar 8 procent’, zegt radiotherapeut en hoofdonderzoeker Linda Kerkmeijer van het UMC Utrecht en Radboudumc. ‘De bestralings-boost gaf bovendien geen extra bijwerkingen, wat een belangrijke uitkomst is.’ De behandeling is nu beschikbaar in het UMC Utrecht, Antoni van Leeuwenhoek, UZ Leuven en Radboudumc.

Leed voorkomen
‘Een substantieel aantal mannen kan hier baat bij hebben’, zegt radiotherapeut Floris Pos van het Antoni van Leeuwenhoek. ‘In Nederland bestralen we jaarlijks honderden mannen die voor deze behandeling in aanmerking zouden kunnen komen. Dus het kan een hoop leed voorkomen, want als de kanker terugkomt betekent dat voor patiënten: onzekerheid, onderzoeken en zware vervolgbehandelingen zoals een operatie of hormoontherapie.’

Maar vijf keer bestralen
Toen de FLAME-trial van start ging, was de standaardbehandeling voor deze groep patiënten 35 keer bestralen. In de afgelopen jaren is dat aangepast naar 20 keer, en voor mannen met een minder agressieve vorm is dit zelfs nog maar vijf bestralingen. ‘Ondertussen zijn we gestart met een vervolgonderzoek (de hypo-FLAME-2.0-studie) waarin de nieuwe boost-behandeling wordt gecombineerd met slechts vijf keer bestralen’, zegt radiotherapeut Karin Haustermans van UZ Leuven. ‘Het ziet er namelijk naar uit dat vijf keer bestralen ook voor deze groep patiënten in de toekomst standaard kan worden.’

Mocht u willen weten of u in aanmerking komt voor de hypo-FLAME 2.0-studie, die loopt in UZ Leuven, Antoni van Leeuwenhoek en Radboudumc, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Back To Top