skip to Main Content

Onlangs hebben wij een aantal vragen aan onze achterban gesteld. Er hebben 966 mannen gereageerd. De resultaten leest u hieronder.

Prostaatkanker steeds meer uit de taboesfeer

Mannen die getroffen worden door prostaatkanker delen dit in 99% van de gevallen met hun naaste omgeving. Dit blijkt uit een inventarisatie van ProstaatKankerStichting onder 966 patiënten. “Gelukkig zien we, mede door veel voorlichting, dat de patiënt makkelijker over zijn ziekte praat dan een aantal jaar geleden.”, aldus Kees van den Berg voorzitter van ProstaatKankerStichting. Overige opvallende resultaten uit de enquête zijn de wens van de patiënten op eerdere screening door huisarts en het feit dat 59% van de patiënten niet op de hoogte was van klachten behorende bij prostaatkanker.

Huisarts moet actievere rol spelen bij prostaatkankerscreening
“Screening is een lastig onderwerp. Bij ProstaatKankerStichting zijn we van mening dat de huisarts daar een actievere rol in zou moeten spelen en alle mannen boven de 55 jaar attent moet maken op de mogelijkheden van het meten van de PSA. 91% van de patiënten is het hier mee eens. Een nationaal bevolkingsonderzoek – waar 75% van de patiënten een voorstander van is- gaat wellicht op dit moment te ver. We moeten dan eerst duidelijk hebben wat de gewenste effecten zouden zijn.”, aldus van den Berg. Dat het meten van de PSA belangrijk is onderschrijft 30% van de patiënten die aangeven dat hun ziekte waarschijnlijk anders was gelopen als ze op tijd hun PSA hadden laten meten. Overigens is ruim 66% tevreden over de begeleiding van de huisarts.

Dit artikel is in de media verschenen:

 

Back To Top