skip to Main Content
Kanker.nl heeft een app ontwikkeld om patiënten en naasten te helpen tijdens een gesprek met hun zorgverlener. Met deze app ‘Geprekshulp bij kanker’ kunt u het gesprek voorbereiden, opnemen en thuis terugluisteren. Een fijn hulpmiddel dus, want het blijkt dat patiënten maar liefst 40 tot 80% van de informatie uit zo’n gesprek vergeten. En van de informatie die ze wel onthouden, blijkt bijna de helft niet te kloppen.
 
In de app staan voorbeeldvragen die samen met patiëntenverenigingen zijn opgesteld en Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), maar u kunt ook zelf vragen toe voegen.
 
Ga voor meer informatie en het downloaden naar kanker.nl/gesprekshulp
Back To Top