skip to Main Content

Europa UOMO is de organisatie waar 27 Europese patiëntenorganisaties voor mannen met prostaatkanker bij zijn aangesloten, waaronder de Prostaatkankerstichting.

In 2019 heeft Europa UOMO het initiatief genomen tot een grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van leven van mannen met prostaatkanker. Wij hebben destijds deelname aan het onderzoek actief gepromoot en dat heeft ertoe geleid dat niet minder dan 244 Nederlandse patiënten hebben meegedaan aan het onderzoek. Dank aan ieder van u die aan deze enquête heeft meegedaan.

Eind vorig jaar zijn de resultaten van het onderzoek op onze website gepubliceerd en inmiddels is er een booklet verschenen met een toegankelijke samenvatting van Euproms (Europa UOMO Patient Reported Outcome Study). Bekijk de samenvatting hieronder.

De best gerapporteerde kwaliteit van leven kwam van de groep patiënten bij wie prostaatkanker in een vroeg, nog te genezen stadium ontdekt is. Hiermee wordt het belang van vroege opsporing nog maar weer eens benadrukt.

Back To Top