Oproep RIVM voor onderzoek risico’s nucleaire therapie

Onderstaand een uitgebreide oproep namens het RIVM met verzoek tot deelname.

In opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) voert het RIVM momenteel een onderzoek uit naar de risico’s van de nucleaire geneeskunde voor de bevolking en medewerkers die niet werken op de afdeling nucleaire geneeskunde. Bij het project zijn, naast de ANVS, ook de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid betrokken. Ook zijn er verschillende beroepsverenigingen betrokken zoals de vereniging voor nucleair geneeskundigen (NVNG) en klinisch fysici (NVKF).

Bij de behandeling van prostaatkanker is er een aantal opties dat onder de nucleaire therapie valt. De meeste van deze behandelingen zijn palliatief, maar steeds populairder. Daarom zijn deze behandelingen opgenomen in het onderzoek. Een van de gebruikte middelen is Xofigo, wat het radioactieve radium-223 bevat. Bij een behandeling met een nucleaire therapie wordt de radioactieve stof toegediend aan de patiënt, waarna de patiënt weer naar huis gaat. Thuis kan de patiënt zijn huisgenoten besmetten (bv. via urine of zweet), dan wel extern bestralen (sommige radioactieve stoffen stralen ook buiten het lichaam en zo worden omstanders ook blootgesteld aan deze straling). Het doel van het onderzoek is het berekenen van de mogelijke dosis aan leden van de bevolking en huisgenoten ten gevolge van een patiënt die behandeld is met nucleaire geneeskunde. Hiermee willen ANVS en RIVM de risico’s van nucleaire geneeskunde voor deze groep (derden) in kaart te brengen.

Een patiënt die de afdeling nucleaire geneeskunde verlaat, krijgt vaak leefregels mee om de mogelijke risico’s voor huisgenoten en leden van de bevolking zo klein mogelijk te maken. In dit onderzoek wordt tevens gekeken naar het effect van de leefregels. Zijn ze wel effectief genoeg? Worden ze goed nageleefd en wat zijn de gevolgen als dat niet zo is?

Om hier goede berekeningen aan te doen, zou het fijn zijn met betrokkenen/patiënten te spreken die bekend zijn met dergelijke behandelingen en de impact van de leefregels op hun gezin ervaren hebben. Om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen hoe het leven van een patiënt eruit ziet, vragen wij uw hulp. Zou er binnen uw organisatie iemand input kunnen leveren over de patiëntenervaringen met een nucleair geneeskundige therapie? (naast xofigo worden ook samarium, renium en strontium gebruikt) Deze persoon zouden we graag een keer willen interviewen (1-2 uur) om zijn of haar ervaringen mee te nemen in het onderzoek. Natuurlijk is het fijn als er meerdere mensen bereid zijn mee te werken. Hoe meer ervaringen, hoe realistischer ons beeld.

Het gaat met name om indicaties van de ‘leefgewoonten’, zoals de uitvoerbaarheid van de leefregels en hoe die in de praktijk worden ingevuld. De werkelijke afstand die iemand kan bewaren tot anderen, het toiletgebruik en het effect van de behandeling op mensen. Zijn mensen erg ziek en daardoor bedlegerig? Of valt dat wel mee? Heeft iemand verzorging of hulp nodig? Dit soort parameters zijn natuurlijk erg verschillend per persoon, maar wellicht is er toch iets te zeggen over de gemiddelde patiënt (ten opzichte van een gezonde medemens).

Val je binnen de doelgroep en wil je meedoen? Stuur dan een mail aan Anneke van der Reijden: anneke.van.der.reijden@rivm.nl of 06-21510619 (ma, di, wo).

Namens het RIVM, hartelijk dank!