skip to Main Content

Belangenbehartiging

De gezondheidszorg ontwikkelt zich steeds meer naar een marktgerichte zorg, waarbij de rol van ProstaatKankerStichting als vertegenwoordiger van de patiënt steeds belangrijker wordt. Vooral op het gebied van het ontwikkelen van transparante zorgpaden en het stellen van kwaliteitseisen, kan zij de belangrijke derde partij zijn in de driehoek patiënt-zorgverlener-zorgverzekeraar. Hier praat men onder andere over verbetering van de zorginhoud en de zorgkwaliteit, de vrije keuze van behandeling en behandelcentra en over kwaliteit van leven.

ProstaatKankerStichting stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicijnen, behandelingen en diagnosetechnieken. Belangenbehartiging vindt plaats in samenwerking met patiëntenbeweging Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten, de koepelorganisatie voor 20 kankerpatiëntenorganisaties.

Back To Top
X