5186

Kees van den Berg, voorzitter

voorzitter@prostaatkankerstichting.nl

5133

Jan Philipsen, penningmeester

Janphilipsen@prostaatkankerstichting.nl

harry-boogh

Harry Boogh, bestuurslid vrijwilligerszaken

harryboogh@prostaatkankerstichting.nl

5194

Will Jansen, bestuurslid regiozaken

willjansen@prostaatkankerstichting.nl

5171

Gerard van Dam, bestuurslid kwaliteitszorg

g.dam15@chello.nl

5216

Agnes Pap, ambtelijk secretaris
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
Telefoon: 088 0029768

5160

Marjolein Spronk, senior beleidsadviseur

vacature

Vacature, beleidsmedewerker kwaliteitszorg

Cindy Hoge-013 (Large)

Cindy Hoge, medewerker communicatie

cindyhoge@prostaatkankerstichting.nl

5143

Harry Verwaaijen, fondsenwerver

X