kees-van-den-berg

Kees van den Berg, voorzitter

voorzitter@prostaatkankerstichting.nl

Jan Philipsen

Jan Philipsen, penningmeester

Janphilipsen@prostaatkankerstichting.nl

harry-boogh

Harry Boogh, bestuurslid vrijwilligerszaken

harryboogh@prostaatkankerstichting.nl

will-jansen

Will Jansen, bestuurslid regiozaken

willjansen@prostaatkankerstichting.nl

Gerard van Dam

Gerard van Dam, bestuurslid kwaliteitszorg

g.dam15@chello.nl

agnes-pap

Agnes Pap, ambtelijk secretaris
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
Telefoon: 088 0029768

vacature

Vacature, beleidsmedewerker kwaliteitszorg

Cindy Hoge-013 (Large)

Cindy Hoge, medewerker communicatie

cindyhoge@prostaatkankerstichting.nl