Skip to content

ANBI-status

Prostaatkankerstichting heeft een ANBI-status. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan onder andere een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

De stichting wordt geleid door een onbezoldigd voorzitter en bestuur. Net als de 100 vrijwilligers ontvangen zij alleen een onkostenvergoeding. Naast het bestuur en de vrijwilligers, heeft Prostaatkankerstichting een betaalde beleidsmedewerker en secretaresse in dienst.

In het kader van de transparantie publiceren we onderstaande gegevens.

CBF-erkenning

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, toezichthouder Goede Doelen, wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kunt u gerust geven, omdat u ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via bovenstaande banner kunt u ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Back To Top